Zázrak přežití ženy, která ležela celou noc v závěji

928

V noci klesla teplota až na minus 25 stupňů Celsia, když Jeanino auto dostalo smyk na silnici a stalo se nepojízdným..Jean tak byla nucena kráčet do svého města zcela pěšky noční krajinou. Stačilo dojít pouze 3 km, ale ona zimou nemohla vydržet a padla vyčerpaná a také zimou do sněhu.

V jedno velmi chladné ráno 20. prosince 1980 v Lengby v Minnesotě (USA) opustil místní obyvatel svůj dům a doslova narazil na nehybné tělo ženy ležící v hlubokém závěji. Při pohledu na její tvář okamžitě identifikoval svoji sousedku – 19letou Jean Hilliardovou .  Později se zjistilo, že Jean v tomto stavu ležela od samého večera, tedy minimálně 6 hodin, kdy teplota v noci dosáhla mínus 25 stupňů Celsia. Jean jela večer autem domů a projížděla opuštěnou krajinou, když její auto vyletělo ze silnice. Nikdo kolem nebyl a také ještě nebyly žádné mobilní telefony, takže Jean opustila auto a rozhodla se jít domů pěšky. 

Musela jít pěšky jen 3 km od místa nehody ke svému domu, ale neměla dostatek síly a nevydržela rostoucí mráz a tak došla jen k prvnímu domu co viděla a pak upadla do bezvědomí ve sněhu. Když ráno našel soused její tělo, okamžitě zavolal sanitku, i když navenek Jean už vypadala jako velmi zmrzlá mrtvola.

Byla na dotek tvrdá jako kus dřeva. K velkému překvapení sester však Jean stále bilo srdce. Sestry řekly, že po přijetí bylo Jeanino tělo tak chladné, jako kdyby bylo právě vytaženo z mrazničky, a její kůže byla úplně bílá a její otevřené oči vypadaly „smrtelně popelavě“. Její tělesná teplota byla pouze 30 stupňů a její srdce bilo velmi, velmi pomalu, asi 12krát za minutu, což je méně než jedna pětina normálu.

Když byla pacientka vyšetřena doktorkou Ryne Kellyovou, bylo sděleno, že měla velmi silné omrzliny. Žádná z Jeaniných končetin se nemohla ohnout ani pohnout. Všechno vypadalo, jako by měla smrtelné omrzliny, to znamená, že ledové krystaly se vytvořily v buňkách jejího těla a buňky tak byly zcela zničeny.

Po omrznutí rukou a nohou člověka začne teplota v těle a srdci klesat, plíce, břišní orgány a mozek se začnou ochlazovat a je pro ně obtížnější vykonávat své funkce. Pak přijde fáze, kdy úplně přestanou pracovat a člověk zemře.  S Jean to vypadalo, že její vnitřní orgány jsou už na samém pokraji zastavení a ona tak byla velmi blízko smrti. Proto vlastně neprováděli žádné resuscitační procedury, ale jednoduše ji zabalili do elektrické deky a nechali ji tam. 

Avšak 2 hodiny po přijetí do nemocnice se náhle objevily těžké záchvaty a poté, ještě více nečekaně pro všechny, se Jean probrala. Okamžitě promluvila a ukázalo se, že její mysl a paměť byly v dokonalém pořádku. Poté ji lékaři znovu prozkoumali a najednou byli překvapeni, když zjistili, že její ruce a nohy nebyly poškozeny omrzlinami a že ani jeden z Jeaniných prstů nebyl zraněn.

Celkově strávila Jean Hilliard v nemocnici 49 dní, a když vyšlo najevo, že nemá žádné vedlejší účinky, které se běžně vyskytují u obětí omrzlin, byla nakonec propuštěna.  Jedinou věcí, která Jean utrpěla, byly některé oblasti horní kůže na končetinách, které byly ošetřeny dermálním štěpem.  Během let od té události se Jean podařilo vdát a stát se matkou tří dětí.

Nikdy už pak neměla žádné zdravotní problémy, které by mohly být důsledkem jejího „zmrzlého“ stavu, a své zázračné uzdravení spojuje s modlitbami sester. Poté, co byla propuštěna, navštívila několik místních kostelů, aby poděkovala Bohu za její záchranu.  Různí lékaři se opakovaně pokoušeli vysvětlit tento zázrak logickými důvody, například „zmrzlá“ tvrdost Jeanina těla, když byla objevena, byla vysvětlena jednoduše silnými svalovými křečemi. 

Překlad: Demiurg.cz