Záhada Belovodie: mýtus nebo realita

65

Belovodie je tajemstvím ztracené země, která stále nepřestává přitahovat pozornost lidí. Ve starých ruských legendách je popisována jako požehnaná země, kde neexistuje zvůle úřadů a lidé žijí mírumilovně a šťastně jako v ráji. Tato země se nachází na východě, za vysokými horami, a jmenuje se Belovodie.

Legendy o takových zemích existovaly nejen mezi ruskými rolníky, ale také mezi jinými národy. Tato hledání měla v zásadě náboženské pozadí. V dávných dobách byla rajskou zemí Iriy – pohanský ráj Slovanů, kde tekla bílá Mléčná řeka. Později se Iriy stal křesťanským rájem a geografie umístění pohanských center – geografie skrytých zemí.

První legendy o Belovodie pocházejí ze 17. století, kdy moskevské pravoslaví procházelo těžkými časy. Rozkolníci, staří věřící, prchali do odlehlých míst, kam královská moc ještě nedosáhla, a skládali legendy o požehnané zemi, kde všichni žijí šťastně až do smrti, neznajíce nouzi ani nemoc. V legendách bylo Belovodie nazýváno jinak, ale častěji – „Země bílých vod za vysokými horami.“ Koncem 19. století dostala tato země jméno – Belovodie.

Existuje mnoho teorií o tom, kde se Belovodie nachází. Jedna z verzí jej spojuje s Altajem a Tibetem. Existenci této země však nikdo oficiálně potvrdit nemůže. Někteří učenci připisují Belovodie mytologickým obrazům a věří, že se jedná o symbolickou zemi, která ztělesňuje ideál štěstí a prosperity.

Navzdory skutečnosti, že Belovodie je možná jen mýtus, stále přitahuje pozornost lidí. Koneckonců, každý chce najít svou drahou zemi, kde všichni žijí klidně a šťastně. 

Jak se říká: „Nezáleží na tom, kde je tvůj ráj, důležité je, abys v něj věřil.“