Velké množství UFO na osvětlené straně Země

1082

Kamera instalovaná na ISS zaznamenala v naší atmosféře velké množství UFO. Proč o nich nikdo oficiálně nepodává zprávu?