Tajemství starověké masky

867

V loňském roce archeologové na pobřeží Floridy objevili starověkou pohřební masku, jejichž stáří se datuje mezi deseti až dvanácti tisíci lety. Tajemství této masky je, že byla vyrobena z jednoho nejvzácnějšího kovu – iridia.

Iridium je chemický prvek s atomovým číslem 77 v periodickém systému chemických prvků D. I. Mendělejeva. Iridium je velmi tvrdý, žáruvzdorný přechodný kov ze skupiny platiny, stříbra a bílé platiny s vysokou hustotou a z tomto hlediska je srovnatelný pouze s osmiem.

Množství iridia v zemské kůře je zanedbatelné ( 7 – 10%). Objevuje se mnohem méně často než zlato a platina. Vyskytuje se spolu s osmiem, rhodiem, rheniem a rutheniem. Odkazuje se na nejméně běžné prvky. Iridium je docela běžné u meteoritů. Je možné, že skutečné množství kovu na planetě je mnohem vyšší, jeho vysoká hustota a vysoká afinita pro železo (siderofilita) mohou způsobit, že iridium se pohybuje hluboko do Země, do jádra planety, v procesu jeho formování z protoplanetárního disku. Ve sluneční fotosféře bylo nalezeno jen malé množství iridia.

Dá se předpokládat, že maska byla vytvořena civilizací, která existovala před dobou Inků. Tento předmět byl nalezen při hledání španělské lodi, která se potopila v roce 1715 během bouře na cestě z Kuby. Vědci se domnívají, že na palubě byl velmi cenný poklad, jehož součástí byla i tato maska.

Materiál, ze kterého je maska ​​vyrobena, je unikátní, sestávající se z mědi, zlata, stříbra a iridia. Archeologové věří, že maska ​​byla ukradena z hrobky šlechtice nebo dokonce vládce a přinesena do Španělska jako dar královské rodině.

S největší pravděpodobností maska ​​zobrazuje boha Inků Viracochu, který je považován za jednoho z nejdůležitějších božstev mezi národy Jižní Ameriky. Podle mýtů Viracocha povstal z jezera Titicaca během tmy a přivedl světlo, následně vytvořil slunce, měsíc, hvězdy a nakonec celé lidstvo z kamene.

Překlad: Demiurg