Tajemné ruiny Sarmizegetusa

975

Sarmizegetusa bylo kdysi hlavní město kmene Dáků, starobylého státu na území dnešního Rumunska. Nachází se v pohoří Sureanu v nadmořské výšce 1200 metrů. V roce 106 před n.l., bylo zničeno římskými legiemi. V hlavním městě Dácie bylo tolik zlata, že po jeho ukořistění Římany byly v Římě zrušeny daně.

Toto místo díky své obtížné dostupnosti nenavštěvují běžní turisté ani badatelé historie, ale je možno ho navštívit. Najdeme zde překvapivě v dobrém stavu bloky kamenů, neuvěřitelných tvarů a struktur, zbytky vodovodního systému, který je starší vice než 2 000 let, atd., to vše naznačuje, jaké technologie byly v té době známé naším předkům.

Přírodní park Gradistea Muncelului – Cioclovina je místo, kde se nacházejí pozůstatky dáckého hlavního města Sarmizegetusa Regia.

Kdysi dávno, bylo toto místo hlavním vojenským, náboženským a politickým střediskem, které bylo nezávislé na římské církvi (historická oblast starověku nacházející se na severu Balkánského poloostrova mezi řekami Tisa, Dunaj a Dněpr). Náboženský význam tohoto místa dokládají dácké svatyně, které se zde nacházejí. Sarmizegetusa byla sídlem kmene Dáků a jejich králů, včetně toho posledního, krále Decebala. Město bylo zničeno římskými legiemi během dácko-římských válek.

Intenzivní vykopávky probíhají již od roku 1950. Místo osídlení se nachází v nadmořské výšce 1200 m a má délku asi 3 km. Najdeme zde hexagonální kamennou pevnost s východními a západními branami a strážními věžemi. Uvnitř objektu byly odkryty zbytky dřevěných konstrukcí (pro posádku a obyvatele schovávající se před nepřítelem). Z východní brány vede dlážděná cesta tzv. posvátný plot – komplex náboženských budov (svatyně) ze začátku 2. století před n.l.

Nejzajímavější jsou dvě kola ve vztahu ke svatyni. Menší (asi 12 m v průměru) je kruh kamenných sloupů; větší (průměr asi 30 m) – několik soustředných kruhů (z kamenných bloků, kamenných a dřevěných sloupů). Seskupení sloupů v první svatyni je spojeno s astronomickými pozorování Dáků a ve druhé, se starým kalendářem.

Kolem pevnosti a posvátného plotu byly umístěny budovy dácké šlechty, hospodářské budovy, dílny. Bylo nalezeno mnoho nástrojů, malovaná a jiná keramika, různé výrobky z bronzu, železa, hlíny, stejně tak řecké a římské mince, nádobí a další předměty dovezené z černomořských měst a římské říše. Archeologické nálezy v těchto místech dokládají vysokou životní úroveň dácké společnosti: v domech šlechty bylo zavedeno vodovodní potrubí z keramických trubek.

Do posvátného střediska vede dlážděná cesta, která i přes své stáří více jak 2 000 let se uchovala ve výborném stavu. 

K jakým účelům sloužily svatyně je pro vědce stále tajemstvím. Existuje domněnka, že paprskovité uspořádání a centrální kruhovitý kamenný oltář představuje vlastnosti slunce. Římané, kteří přišli do této země, nepřijímali žádnou jinou kulturu než tu svou vlastní. Z těchto důvodů byla v Sarmizegetuse většina svatyň a chrámů zničena, ale i to, co zde zbylo, vyvolává dodnes silný dojem.

Dnes je Sarmizegetusa zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO

Překlad: Demiurg