Svazek prutů se sekerou

1667

Fasces

Lidé po celém světě vždy užívali symboly, aby vyjadřovali a sdělovali si věci, které pro ně mají největší význam. Užívání symbolů nepotřebuje žádné další zprostředkování a může vést k okamžitému pochopení, pokud víme. Víme? U těch „letitých“ symbolů v dnešní době ztrácíme znalosti, které měli naši předci. Je dobré, pokud máme možnost si tyto symboly připomenout, a získat o nich informace.

„Znaky a symboly vládnou světu, ne slova ani zákony.“

Konfucius 551 – 479 př. n. l.

Symboly představují skutečnou sílu, která většinou bývá skryta. Možnost vymazat historii nebo ji přepsat, dělají mocní tohoto světa, formou příběhů, které jim vyhovují.

Já osobně si všímám „nových“ symbolů, které se objevují v prostředí kolem nás, některé již existují mnoho stovek, až tisíce let. Proč jsou symboly v dnešní době zobrazovány? Některé působí jako zářiče, které vysílají svoji energii a mohou dokonce ovlivňovat okolí svého místa. Některé mají někomu něco sdělit, např. nové dresy našeho národního fotbalového mužstva v „tradiční zelené barvě“(národní barvy) pro venkovní utkání, nebo symbol toalety, který na rozdíl od jiných symbolů pozná každý. Dnes se vydáme proti proudu času a zaměříme se na tento symbol z několika úhlů. Svazek prutů svázaných dohromady se sekerou

Sekera

Víte o tom, že sekera u našich předků představovala velice důležitý symbol? Jako zbraň označuje královskou hodnost. Jako náboženský předmět znamená božskou moc. Sekera s jednou čepelí, byla běžným egyptským slovním znamením pro Boha.

Obrázek zobrazuje Rammana, Boha sekery Susianů. Rohy zde znamenají sluneční sestup. Sekera označuje, že je „Bohem sekery“ – tzn. egyptským Horem dvojitého obzoru nebo dvojité rovnodennosti. Tři tyčky nebo paprsky světla, zde označují jeho jméno, jako IU nebo IAU. Je tedy Atum – IU Egypťanů. Podporují ho zde jeho čtyři bratři, nebo děti Horovi, kde jsou poprvé viděni v lidské podobě, protože ve hvězdném kultu jsou zobrazovány jako člověk, lev, vůl a orel.

Obrázek představuje Rammana  Boha chaldejské sekery. Jedná se jiný typ muže než Rammana  Susianů, nosí „kónický klobouk a dlouhý plášť“, je také Bohem sekery, tito lidé měli stejný kult nebo náboženství. Ramman, ústřední postava, je zobrazen, jak vychází z podsvětí, jednou nohou na hoře východního obzoru, nahoře jsou zobrazeni dva pilíře, severní a jižní, a dva obzory, východní a západní. Slunce je v každém znázorněno, jak vychází a zapadá. Proto Bůh Severu a Jihu a Bůh Východu a Západu.

Ve starověkém světě téměř všechny civilizace, které kdy existovaly, užívaly stejný symbol pro božskou moc a vládu. Vždy to byla sekera. Sekera byla vždy velmi posvátným symbolem a symbolem politické moci.

Svázané pruty

Když si pleteme na velikonoce pomlázku, tak používáme několik proutků, aby nám pomlázka držela pěkně pohromadě a hlavně vydržela.

Na rozdíl od pomlázky, kde používáme proutky z vrby, pruty v symbolu, které se používaly v době starého Říma, byly z jilmu, nebo břízy.

Svazek prutů představuje myšlenku silného propojení koalice států, jeden prut může být zlomen, ale více prutů je schopno odolávat tlaku. Jeden stát není tak silný, jako více států držících při sobě. Připomíná mi to slogan ze „Tří mušketýrů“. “Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

Můžeme mít koalici států, ale také svazek fašistů. Místo jednoho gangstera jich můžeme mít 15, pak máme problém. Je to také koalice, která se nám nemusí líbit.

Svazek prutů se sekerou se nazývá „fasces“(latinsky)

Fasces u Římanů byl svazek prutů jilmových nebo březových (virgae), svázaný červeným řemenem. Ze svazku vyčnívala sekera (securis). Fasces byly odznakem úředníků majících nejvyšší moc výkonnou ve státě, která v Římě za doby královské příslušela králi, za doby republikánské nejvyšším úředníkům (konsulům, diktátorovi a praetorům). Nosili je před úředníky liktoři. Král (později úřadující konsul) měl 12 liktorů, kteří po jednom kráčeli před ním, nesouce je na levém rameni. Na počátku republiky byly zákonem odstraněny sekery ze svazků v městském obvodu a před shromážděným národem na znamení jeho suverenity…

Slovo fasces pochází ze slova „fas“. V římském jazyce máme dvě slova, jedno je „jus“ v latině znamená zákon člověka a z tohoto slova vznikla justice.  Slovo „fas“ je právo nebo spravedlnost z pohledu Boha, na rozdíl od „jus“, které označuje vytvořený zákon člověkem.

Máme dva druhy zákonů práva.

Fas = božské právo         jus = lidské právo

Zde je římská fasces, na římské minci, byl to symbol moci a Římské říše.

Fasces hitlerovského Německa a Musoliniho Itálie

one dime/USA

Mohl bych dál pokračovat, ale to by byly jen moje představy a konspirační teorie…

Petr Gerhardt st.