Sedm hlavních hříchů – zdroj příčin nemocí 2

1444

Pokračujeme v našem pozorování bodů „sedmi hlavních hříchů“, z jiného úhlu pohledu – učení Arkadije Petrovova „Strom života – bioinformační technologie XXI.století“.

Prvnímu bodu našeho žebříčku pýchy jsme se věnovali v první části, nyní budeme pokračovat, opět formou otázek a odpovědí.

LAKOMSTVÍ

Co to je, když se podíváme ve vztahu k životu? Je to, že některému člověku nedáme peníze? Co jsou to peníze? Nejsou to jen papírky, ale je to energie. Člověk nashromáždí, nakumuluje peníze – to je energie. Je otázka, za co je utratím? Můžeme si je dát do banky, kde možná dostaneme nějaká procenta. Když leží v bance, je to mrtvá energie. Co se děje? Ta mrtvá energie se stává balvanem.

My jsme světelné struktury a pro nás jakékoli zastavení energie je to brzda a připoutání pozemským problémům. Ne jen peníze utratit, ale také aby nám sloužily k vývoji. Příklad: Jistě víte, že v Moskvě sídlí „Treťjakovská galerie“, Treťjak byl kupec, když se rozhodl, že postaví galerii, jeho příbuzní ho chtěli dát do blázince. „Kam dáváš ty peníze?“ On to přečkal, postavil galerii a kdo by si vzpomněl na jeho příjmení, kdyby Treťjakovskou galerii nepostavil.

ZÁVIST

Závist je pojmenována jako smrtelný hřích. Kdo je vinen? Tomu, komu je záviděno, nebo ten, co závidí. Když je někomu záviděno, čím je ten, kterému je záviděno vinen? Vysvětlete. Uvedu primitivní příklad: Přišla žena do obchodu, koupila si krásné šaty a vyjde na ulici. Stojí tam sousedka a říká „ zase jsi si koupila nové šaty“? Proč vznikla taková situace. Kdyby tady byl váš milovaný manžel, tak by se asi zarazil, to nemám manželce kupovat nové šaty? Proč? Mohla nastat jiná situace. Sousedka mohla říci „koukám, jak ti to sluší?“

Informace se vkládá na úrovni myšlenky, pokud je pýcha v základu, já na to mám a můžu, člověk něco získává a říká si, „mám něco víc než ti ostatní“. Když taková myšlenka není, není reakce v prostoru v podobě závisti. Aby se myšlenky zrodily, tak si to kolikrát ani neuvědomujeme a pak trpíme.

Závist je nejobtížnější vlastnost, kterou lze na jemné úrovni odstraňovat. Člověku, kterému se závidí, tomu před smyslovými orgány, jako by rostla závist. Člověk přestává vidět barvy světa. Život se pro něho stává černobílý. Co vzniká? Co myslíte? Vznikají deprese, až k sexuálním poruchám. To znamená, že celý organizmus se disharmonizuje.

HNĚV – co je to hněv?

Je to emoce, která tluče do jater. Kdy vzniká hněv? S touto emocí souvisí strach, ale také představy. Máme obraz světa a o ten obraz se opírá o naše vědomí. Přichází situace, které neodpovídá mému vnímání světa. Co se děje? Vznikne emoce hněvu! Víte, jaký je rozum mazaný? Pošle impuls k chodidlům a od chodidel vzniká elektromagnetický vzruch. V tu chvíli mozek udělá hop a zavře se. Člověk, když je v emocích, tak říká takové věci, pak přijde k sobě a říká si, „bože, co jsem to navykládal“.

Mimochodem, se jedná o proražení aurální struktury, vzniká tam dírka. Když ta dírka vznikne, tak se tam něco začíná dostávat. Co? Negativní informace v souladu s tou vibrací, kterou byla vytvořena ta dírka. Tělo začíná trpět, to znamená, že informace tělo začne nasávat. Jak se nehněvat?  Získávat pozici pozorovatele. Co je potřeba dělat, aby tato situace nevznikala? Když je obraz světa pružný – ohebný. Co znamená pružný – ohebný obraz světa? Je to přijetí.

Přijímám obrazy, které ke mně přicházejí a zadávám si otázku proč? Ne za co, proč právě Já? Je nutné zadávat otázku proč? Když se naučíte tuto otázku zadávat sami sobě, opravdu to není jednoduché, musí vzniknout taková reakce? Proč? Když na situaci začínáte reagovat klidně, to znamená přijímat ji, situace k nám začnou přicházet stále klidnější, kdy již budeme mít možnost vytvořit správnou reakci. Je zapotřebí udělat pružný ohebný obraz světa a přijmout všechno co kolem nás je.

SMILSTVO – Co to je smilstvo?

Podle korekce léčení – všechny srdečně cévní choroby pocházejí odtud. Bohužel. O co jde? Vy se zabýváte jen tou sexualitou, ale bylo by vhodné se zaměřit poněkud šířeji. Porušuje zákon lásky. Smilstvo je zrada lásky. Chce se na tyto otázky podívat hlouběji. Protože u Boha se všechno tvoří na poli lásky, ale my na poli ega. Bohužel, vznikla taková situace. Smilstvo, ale není, pokud jde o muže a ženu

NESTŘÍDMOST – když člověk přijímá hodně potravy a potrava je informace. Co je to obžerství? Člověk přijímá hodně informací a nemůže se s ní vyrovnat, tzn. prožít ji a to je to obžerství.

LENOST – ZOUFALSTVÍ, DEPRESE, SMUTEK – Co je to lenost?

Zástava světla. Ve vědeckém světě bylo zjištěno, že když se světlo zastaví, tvoří se velké množství virů a bakterií. Duchovní lenoch – žije pouze v zájmech materiálního světa. Světlo se zastavuje, člověk není s ničím spokojený, nic nechce. Co vzniká v tu chvíli? To jsou již jemné materiální informace. Při narození člověk dostává takovou krychli. Když je člověk nespokojený, nebo je v tom stavu smutku. K čemu dochází? Ten prostor se kolem něho začíná zabalovat – vtlačovat – smršťovat!

Všechny „smrtelné hříchy“ o kterých jsem psal, mají mnoho podob a úhlů pohledu.

Podle učení Arkadije Petrova „Strom života“.

Zpracoval: Petr Gerhardt st.