První lidská kultura trvala o 20 000 let déle, než se uvádí..

1124

Člověk moudrý ( Homo sapiens ) se objevil v Africe asi před 300 tisíci lety, alespoň to víme podle nálezů, které představují ty nejranější kulturními a technologické projevy našeho druhu.

Poslední populace, které nám zachovaly tradice výroby nástrojů – poprvé vytvořené nejranějšími členy našeho druhu, žily asi před 11 tisíci lety na nejvzdálenějším západě Afriky.

Tyto nástroje představující „střední dobu kamennou“ zůstaly široce používány ve velké části Afriky až do doby před 60–30 tisíci lety. Nový výzkum v Senegalu ukazuje, že tato „první lidská kultura“ zde přetrvávala i před 11 tisíci lety – tedy o 20 tisíc let déle, než se dříve uvádělo.

Dlouho se myslelo, že tyto typy nástrojů byly před 30 tisíci lety nahrazeny radikálně odlišnou, miniaturizovanou sadou nástrojů, která lépe vyhovuje různorodým existenčním strategiím a vzorům mobility v celé Africe. V poslední době bylo zjištěno, že skupiny lovců a sběračů v dnešním Senegalu pokračovaly v používání technologií střední doby kamenné spojené s nejstarší technologií pravěkou ještě před 11 tisíci lety.

To je v rozporu s dlouhodobým názorem, že hlavní prehistorické kulturní fáze lidstva probíhaly v úhledném a univerzálním sledu.

„Západní Afrika je skutečnou hranicí lidských evolučních studií – nevíme téměř nic o tom, co se zde stalo v hluboké prehistorii. Téměř vše, co víme o lidském původu, je extrapolováno z objevů v malých částech východní a jižní Afriky,“ říká Dr. Eleanor Scerri v Institutu Maxe Plancka pro vědu o lidské historii v Německu a také hlavní autor studie.

Scerri a Dr. Khady Niang z University of Cheikh Anta Diop v Senegalu sestavili výzkumný program, který má prozkoumat různé regiony Senegalu. Program sahá od pouštních okrajů Senegalu až po jeho lesy a podél různých úseků jeho hlavních říčních systémů: Senegalu a Gambie, tedy na místech kde se našlo několik míst ze střední doby kamenné, vše s překvapivě mladými daty.

Tyto objevy ukazují důležitost vyšetřování celého afrického kontinentu, pokud chceme skutečně zvládnout hlubokou lidskou minulost,“ říká doktor Niang. 

Vysvětlení, proč byla tato oblast západní Afriky domovem tak pozdního přetrvávání kultury střední doby kamenné, nejsou plně známá.

Čerstvě nalezený artefakt z Laminie v Senegalu. 
Autor: Eleanor Scerri

Na severu se region setkává se saharskou pouští,“ vysvětluje Dr. Jimbob Blinkhorn, jeden z autorů článku. „Na východě jsou středoafrické deštné pralesy, které byly často odříznuty od západoafrických deštných pralesů v období sucha a fragmentace. Dokonce i říční systémy v západní Africe tvoří samostatnou a izolovanou skupinu.

Je také možné, že tato oblast Afriky byla méně zasažena extrémy opakovaných cyklů změny klimatu,“ dodává Scerri. „Pokud by tomu tak bylo, relativní izolace a stabilita stanoviště mohla jednoduše vyústit v malou potřebu radikálních změn v obživě, což se odráží v úspěšném používání těchto tradičních nástrojů.

Jediným, čím si můžeme být jisti, je, že tato vytrvalost není jen o nedostatku kapacity investovat do vývoje nových technologií. Tito lidé byli inteligentní, věděli, jak vybrat dobrý kámen pro výrobu svých nástrojů a využívat krajinu, ve které žili, pro svoji potřebu. “říká Niang.

Výsledky zapadají do širšího a objevujícího se názoru, že pro většinu hluboké prehistorie lidstva byly populace relativně navzájem izolované a žily v rozdělených skupinách v různých regionech.

Na tomto pozoruhodném zjištění je zajímavá skutečnost, že v západní Africe k hlavnímu kulturnímu posunu k miniaturizovanějším sadám nástrojů dochází velmi pozdě ve srovnání se zbytkem kontinentu. 

To odpovídá genetickým studiím, které naznačují, že afričtí lidé žijící za posledních deset tisíc let žili ve velmi rozdělených populacích,“ říká Dr. Niang. „ Nejsme si jisti, proč, ale kromě fyzické vzdálenosti to může být tak, že existovaly i nějaké kulturní hranice. Možná populace, které používají tyto odlišné hmotné kultury, žily také v mírně odlišných ekologických územích.“

Asi před 15 tisíci lety došlo ve střední a západní Africe k významnému nárůstu vlhkosti a růstu lesů, což pravděpodobně způsobilo spojení různých oblastí a také poskytlo koridory pro případné cestování. To mohlo znamenat konec první a nejstarší kultury a zahájit nové období genetického a kulturního míchání.

Tato zjištění neodpovídají jednoduchému nelineárnímu modelu kulturní změny směrem k „ modernosti “, vysvětluje Scerri. „ Skupiny lovců a sběračů zakotvené v radikálně odlišných technologických tradicích po tisíce let okupovaly sousední regiony Afriky a někdy sdílely stejné regiony. Dlouhé izolované regiony na druhé straně mohly být důležitými zásobníky kulturní a genetické rozmanitosti,“ dodává. 

Překlad: Demiurg