Přemyslovské hradiště

297

Dnes se opět vydáme za naší historií, tentokrát do jižních Čech, abychom se seznámili s místem, které díky strategické poloze, kdysi bylo velice důležitým obchodním a správním centrem celého kraje.

Nejstarší zachovaná písemná zmínka v Kosmově kronice z roku 981 uvádí, že toto místo bylo v držení Slavníkovců, které společně s hradištěm Chýnov a Doudleby tvořilo jižní hranice. O starobylosti osídlení svědčí množství mohyl a pohřebišť v okolí, pocházejících ještě z doby bronzové. Slované se zde usadili zřejmě již v 8. století.

Každoročně mnoho návštěvníků hradů a zámků si to namíří do státního zámku Kratochvíle, který je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách, dnes upraven do doby působení Petra Voka z Rožmberku. Málo-kdo ví, že naše místo je vzdáleno jen 2 km od zámku a stojí za to ho navštívit.

Jsme v Netolicích.

Netolice je jedno z nejstarších jihočeských měst. Kmen obyvatel Slovanů je zde uváděn mezi vůbec prvními na území Čech. Po vyvraždění Slavníkovců roku 995 se netolický pomezní hrad Slavníkovců dostal do vlastnictví vládnoucího rodu Přemyslovců. Přemyslovské hradiště se rozkládalo na vrchu sv. Ján. Z knížecího správního hradu, střežícího důležité obchodní cesty, se zachovaly mohutné valy. Nálezy slovanské keramiky pocházejí z 10. až 13. století. Prostor bývalého přemyslovského správního hradiště na vrchu sv. Ján v Netolicích je jedním z nejdůležitějších jihočeských archeologických nalezišť

Již z náměstí jsou vidět hradby nad potokem Rapačov

Cesta nás zavede do prudkého kopce, který zvládne každý, i ti co pojedou na kole.

Jsme zde, na vrcholu sv. Jána, 450 m nad mořem, kde si naši předci vybudovali hradiště, ve kterém žili mnoho let.

Rekonstrukce hradeb je perfektní, bude se vám líbit, ne jen dětem.

Výška věže je 12m

Můžeme si vylézt až do věže po dobovém žebříku

Nádherný pohled na město Netolice a jeho okolí

I dnes se dá stavět bez použití hřebíků a šroubů, tak jako kdysi

Na místě původního kostela sv. Jana Křtitele, který byl zrušen v roce 1788, byl umístěn kříž

Dvou kilometrová zajížďka od zámku Kratochvíle, až na hradiště starých Slovanů stojí za to. Pokud se chcete podívat po okolí, povede vás naučná stezka.

„Tak na viděnou na hradišti…“