Podivná aktivita sopek přitahuje ufology z celého světa

1007

Mexické sopky Popocatepetl a Colima se čas od času stávají středem pozornosti ufologické komunity. To je způsobeno zejména neobvyklými předměty létajícími nad jejich krátery, které jsou registrovány po dobu nejméně 10 let.

Tak jako například 26. října 2012 kdy do sopky vletěl válcovitý objekt. Mexická média o tomto jevu informovala, ale různí odborníci uváděli různé podivné teorie, například to, že do sopky vletěl meteor. 15. listopadu se ale tento „meteorit“ rozhodl opět odletět z kráteru.

K neočekávanému “ odletu “ válcového objektu došlo 15. listopadu přibližně v 5 hodin místního času. Sopka Popocatepetl je pod přísným dohledem, protože její případná erupce nebo velké emise popela mohou způsobit problémy v hlavním městě Mexiku. Z tohoto důvodu bylo možné zaznamenat okamžik vstupu a výstupu tohoto objektu z kráteru.

Tento případ je nesmírně záhadný, protože, jak víte, vnitřek sopky je místem, kde je obtížné si představit pohyb jakéhokoli pozemního vozidla v takovýchto nepřátelských podmínkách. Na druhou stranu, pokud chcete skrýt svou přítomnost před lidmi, pravděpodobně neexistují lepší místa než kolem Slunce, uvnitř sopek nebo nezjištěných hlubin oceánů.

V důsledku toho se objevilo mnoho teorií, které naznačují, že pozemské sopky jsou průchody do vnitřku naší planety, která se před námi skrývají pod povrchem Země. Díky pozorování zájemců o sopku Popocatepetl víme, že teprve od října 2012 do června 2013 došlo ke třem případům pozorování neidentifikovaných objektů, které vstoupily do sopky Popocatepetl.

Podobná pozorování se vztahovala i na další mexickou sopku zvanou Colima. Webové kamery sledující jeho aktivitu zaznamenaly téměř totožnou anomálii 15. února 2016. V tomto případě byl zaznamenán pouze okamžik vstupu do sopky.

V této souvislosti se pravděpodobně vyplatí zmínit řadu fotografií zobrazujících neidentifikované létající objekty pozorované poblíž sopky Colima. Pravděpodobně se tyto fotografie datují do roku 1958. To je zcela unikátní, protože v té době ne každý měl fotoaparát připraven k fotografování. Tato prohlášení by samozřejmě měla být považována za přibližná, ale obrázky jsou opravdu zajímavé. Někteří říkají, že je to nejpřesvědčivější fotografie UFO, která byla kdy pořízena kolem kráteru sopky Colima.

Návrat k otázce sopky Popocatepetl. Je třeba poznamenat, že tento typ pozorování pokračoval nepřetržitě mnoho let. Někteří říkají, že téměř každý týden vidíme vstupující nebo opouštějící podivný předmět kráter této nebezpečné sopky. Jedno z těchto nových pozorování se uskutečnilo v roce 2015. V té době, na záznamu pořízeném webovými kamerami sledujícími sopku po západu slunce, jste mohli vidět objekt, který se blíží ke kráteru, a po chvíli letí dovnitř.

Další jev tohoto typu se objevil 11. března 2017. Objekt byl zaznamenán kamerou pro dohled, která se nachází asi 6 km od sopky. Živé vysílání nám umožnilo zaznamenat velmi rychlý objekt, který se vynoří z kráteru sopky a po 2 sekundách mizí z dohledu kamery.

Tyto jevy zjevně nejsou jediné, které doprovázejí tuto sopku. Stejně neobvyklé (také zaznamenané v oblasti sopky Colima) jsou světelné objekty, které obklopují tuto sopku a najednou zcela zmizí. Tyto typy světel se tam objevují pravidelně. Dobrým příkladem je jev, ke kterému došlo po erupci 19. června 2016.

Samozřejmě, jako vždy, první vysvětlení tohoto jevu souvisí s přírodními silami. Je možné, že tento podivný předmět je výsledkem odrazu slunečního světla z objektivu fotoaparátu, malých roztavených kousků lávy odhozených sopkou a jejich pádu zpět na Zemi, nebo jen pravidelných zaznamenaných letů leteckých společností.

Samozřejmě, vezmeme-li ale v úvahu počet takových pozorování, můžeme také předpokládat, že se jedná o něco nepřirozeného nebo dokonce paranormálního.

Je obtížné říci, zda tajná aura pokrývající tyto sopky pochází ze skutečných paranormálních jevů vyskytujících se v jejich oblasti, nebo zda je to jen výsledek mnoha zpráv, které jsou často přehnané, přičítající všechna pozorování poblíž kráterů těchto sopek mimozemšťanům.

Jaký je však důvod takové velké aktivity u kráterů mexických sopek Colima a Popocatepetl? Bezpochyby na odpovědi na tuto otázku si ještě počkáme mnoho let.

Překlad: Demiurg