Po proudu energie

1145

Všechno, co se děje na naší planetě, potřebuje energii. Stejně tak jako naše fyzické tělo, má i naše planeta energetické kanály, kterými se přenášejí různé energetické proudy z jednoho bodu na druhý a tímto způsobem se udržují všechny struktury Země při životě.

Tyto energetické linie nazýváme siločáry, ley lines, Hartmannova mřížka, Curryova mřížka (nebo také pásy Hartmannovy a Curryho), atd. Staří druidové těmto energiím říkali mystické linie, východní země jim říkali dračí linie, když nebeští bohové létali s draky podél těchto linií. Domorodí obyvatelé Austrálie nazývali tyto linie „vysněnými liniemi“, znalosti o nich dostali od nebeských bohů. Někteří lidé jim říkali svaté… atd.

Znalosti těchto toků byla a je využívána především těmi, kteří o nich vědí. Ovládáním těchto sítí mohou ovlivňovat celou naši planetu, mohou také uměle ovládat naše myšlenky a emoce, protože všichni společně jsme ve spojení se Zemí. Tyto energie mají velké množství využití, jak pro lidi, tak i proti nim. Bohužel, tyto informace se nesdělují…

Představme si město, ve kterém žijeme, je plné záchytných sítí, které neúmyslně absorbují všechno to, co neustále generuje tisíce obyvatel tohoto města. Tyto sběrné sítě jsou vzájemně propojeny do různých distribučních kanálů po celém světě.

Nikola Tesla např. využil přenos pomocí ley lines v experimentu bezdrátového přenášení elektrické energie, která by nám všem poskytla nejen bezplatnou energii, ale i šetrné zacházení s přírodou. Nebyl zájem.

V dávných dobách se o tyto energetické toky – linie vedly dokonce války.

Na každém místě na Zemi existují pozemské energie, které mají určitý vliv. Každé místo je propojené s interaktivním okolím. Každé místo má také energetický vliv na oblast a místa kolem něj. Na druhou stranu je každé místo energií ovlivněno energiemi z okolí.

Stejně jako u lidí se nacházejí meridiány na Zemi. Tyto meridiá­ny mohou být zablokovány (pak jsou neaktivní), nebo mít záporný, či kladný náboj. Takovéto blokády mají většinou na lidi i na přírodu ničivé účinky. Jakmile tyto body najde­me, můžeme je znovu správně nastavit a dosáhnout toho (podobně jako při akupunktuře u člověka), aby jimi opět začala proudit energie.

Existuje jednoduchá technika, i když není snadné ji zvládnout. Je nutné vytvořit specifický léčebný symbol na papír, dřevo, kov nebo pomocí potencovaných (zesilovačů) hornin nebo kamenů (přinesených z jiné oblasti), a umístit je na místo, které má být uzdraveno, nebo vytvořit tento symbol přímo na zem. V určitém okamžiku, kdy je hojení úplně dokončeno, může se tento symbol odstranit. Podobnou techniku používá i známý Marko Pogačnik, který si ji pojmenoval „litopunktura Země“, jejím cílem je zhojení zničené krajiny a jejich klíčových míst.

Jan Tajboš spolupracovník Marka Pogačnika v rozhovoru s Janem Kročou

Používá se také technika akupunktury, která používá kovové tyče, které se zatloukají do země, přesně do středu negativního víru. Nejlepší je použít železné tyče s měděnými hlavami o průměru přibližně 1,3 – 45 cm, měděný konec se zatlouká do země s 18 údery na tyč. Když se nové pole zcela stabilizuje, je nutné tyče odstranit. Tato technika je velmi výkonná a užitečná zejména na negativních místech. Je třeba poznamenat, že touto činností by se měl zajímat pouze ten, kdo má s touto technikou zkušenost, protože tyče musí být umístěny s vysokou mírou přesností, citlivostí, a vědomého milujícího úmyslu.

Jedním ze současných expertů na harmonizaci rušivých zón je Adam Jakob. Od svého přítele Ericha získal informace, jak lze přetvořit téměř každý pozemek na světě v silové místo. Erich byl jedním z posledních templářů, kteří tuto techniku a vědění ovládali. Účinky energetických blokád jsou škodlivé zejména na pozemcích. Obvykle paralyzují všechny úrovně a blokují proudění energie jak u lidí, tak také v přírodě. Jestliže na pozemku vznikne silové místo, okamžitě začne mít pozitivní vliv na okolí v okruhu pěti set metrů. Není divu, že o jeho služby je velký zájem.

Někdy si povíme, proč na siločarách a hlavně na jejich bodech, stojí tolik staveb různých náboženství.

Petr Gerhardt st.