Návštěva raně středověkého šlechtického dvora

1025

Pokud se zajímáme o historii, tak čteme různé dokumenty, navštěvujeme místa, která nám připomínají události, které se zde staly, mnozí mají v oblibě návštěvy hradů, zámků, muzeí, kde najdeme pozůstatky našich předků, které ukazují život doby dávno minulé.

Na těchto základech si představujeme, jak se našim předkům žilo. Jsou to jen naše představy, které rozvíjejí naši bujnou fantazii, skutečnost bývá často jiná.

Nedávno jsem navštívil dvorec či dvůr (lat. „curia, curiae“), který byl ve 12. století v českých zemích specifickým typem šlechtického sídla, spojujícího obydlí velmože se střediskem řemeslné výroby a hospodářské správy. Dvorce na rozdíl od mladších gotických hradů, které se stavěly na nepřístupných místech, se stavěly v otevřené krajině při stávajících cestách a stezkách.

Vidět takový dvorec v dnešní době je unikát, protože se žádný z té doby nedochoval.

Moje návštěva nepatřila pozůstatku originálního dvorce z 12.stol., ale replice venkovského velmožského sídla, vybudovaného současnými nadšenci dávné historie, podle dochovaných informací.

Tento objekt najdete na severu Čech, asi 15km od Liberce směrem na Chrastavu, obec Horní Vítkov.

Středověký dvorec Curia Vítkov

Po vstupu do dvorce se návštěvník rázem ocitnete ve středověkém prostředí. Dvorec je obehnán valem, ze kterého trčí kůly, na kterých asi do 1,5 m výšky jsou připevněny klacky. Dominantu celého opevnění tvoří dvě brány, které vyčnívají nad terénem a jsou vidět již z dalekého okolí.

Vstupní hlavní brána
Zadní užší brána

V areálu dvorce stojí repliky obytných domů různých společenských vrstev stejně jako hospodářské stavby, dílny nebo opevnění. Všechny stavby si nadšenci dávné historie postavili sami bez dotací, fondů a finanční pomoci od státu.

Sídlo pána dvorce
pec
jednoduché uzavírání dveří

Tento dvorec se staví mnoho let a bude se v této činnosti pokračovat, nyní se připravuje stavba dobového kostela, který bude představovat nejnáročnější a největší stavbu dvorce.

Plánek kostela

Dvorec není během roku přístupný pro veřejnost, ale otvírá se při akcích pořádaných pro veřejnost.

Taková akce se bude konat tento měsíc s názvem „Dobývání“.

25.července od 12 hod – 18 hod

26.července od 10 hod – 15 hod

Čeká na vás prohlídka dvorce, vojenské ležení, lučištnický turnaj, dětský program s názvem „Cesta válečníka“ a dětská bitva. Po oba dny budete moci shlédnout živě komentované ukázky bojového umění našich předků při dobývání pevnosti, používání obléhací techniky nebo v polní bitvě. 

Všichni jste zváni!

Dvorec se vám bude líbit, toto liduprosté prostředí na „konci světa“ narušují jen v dálce všude přítomné větrníky vyrábějící větrnou energii, byly zde postaveny v době, kdy dvorec stál již na svém místě.

Petr Gerhardt