Krutá legenda

1185

Jsou události, které si rádi připomínáme, navštěvujeme různá místa po mnoho let, kde si oživujeme dobu a události, které se zde staly. Předáváme si paměti z generace na generaci, tak jako štafetový kolík.

Na některé události, které již proběhly, naopak rádi zapomínáme. To jsou především ty, kde umírali lidé a čelili násilí a příkoří.

Dnes vás zavedu na místo, kde se málokdo z kolemjdoucích zastaví, aby si připomněl událost, která se zde před mnoha lety stala. Tuto krutou událost v době vlády Vladislava Jagellonského z roku 1512 připomíná výklenková kaple, která je umístěná na Loretánské ulici v Praze. Najdeme zde fresku, kterou namaloval známí český barokní malíř Václav Vavřinec Reiner. Na detailu fresky si lze v pozadí všimnout postavy odsouzence, který je nabodnutý na kůl.

Na tomto místě byli v roce 1512 popraveni naražením na kůl dva loupeživý rytíři. Legenda vypráví, že jeden z nich se dokázal osvobodit a doplazit se až ke kostelu sv. Benedikta.

Naražení na kůl je jeden z nejhorších způsobů usmrcení, na jaké kdy lidská krutost přišla. Tato metoda se v Evropě používala hlavně ve středověku. V Českých zemích tuto krutou metodu naražení odsouzence na kůl chtěl zavést Vladislav II. Jagellonský, ale setkal se zde s odporem a tento trest byl použit pouze výjimečně. Poslední zdokumentovaná poprava v Čechách touto metodou se uskutečnila roku 1570 v Ivančicích, kde byl nabodnut na kůl loupežník Paul Wasansky (Pavel Vašanský).