Koule na kostele

1068

Tvar koule je nejdokonalejší tvar, který kdy ve vesmíru vzniknul. Lidé si nejprve s koulemi hráli, házeli si s nimi, až do doby než přišli na to, že koulí se dá bořit a zabíjet.

Podíváme se do doby, kdy v Praze ve vzduchu létalo tolik kulí, že i dnes po tolika letech je můžeme spatřit zaražené ve zdech. Ta doba se nazývala Sedmiletá válka (1756 – 1763), kdy na české území vstoupila pruská armáda pod velením císaře Fridricha II. a utkala s v několika krvavých bitvách s rakouskou armádou. V roce 1757 po bitvě u Štěrbohol začala obléhat pruská vojska Prahu s 50 tisícovou armádou.

Do středu Prahy se neodvážili a tak se usadili před hradbami a pražany zasypávali neskutečným množstvím munice. Někdo vypočítal, že pruští dělostřelci spotřebovali během bombardování na 60 tisíc dělových kulí, 22 tisíc granátů a 550 zápalných střel. Zničeno nebo poškozeno bylo 880 domů (více než čtvrtina Prahy) a těžké poškození utrpěla např. katedrála svatého Víta, kde v samotném chrámu bylo nalezeno 770 kulí.

Zdi kostela Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí, jsou dodnes posety kulemi vystřelenými Prusy. Prusové odstřelovali Hradčany z oblasti Bílé hory a obory Hvězda.

Dělové koule se nevyhnuly ani populární Loretě

Na zdech kostela sv. Karla Velikého jsou k vidění pruské dělové koule, které tam zůstaly při odstřelování Prahy směrem od Nuselského údolí.

Praha měla i štěstí, když pruská vojska nedisponovala obléhacími děly, které měly několikanásobnou ničivou sílu.

Všechny dělové koule již zůstanou ve zdech kostela na vždy, protože manipulace s nimi by mohla poškodit zdivo stavby. Zůstanou jako vzpomínka na Sedmiletou válku a odstřelování Prahy.

Petr Gerhardt st.