Jedna z nejpodivnějších tajemství Leonarda da Vinciho je vyřešena

903

Leonardo da Vinci byl velmi slavný italský umělec a skvělý strojní inženýr. Ve svém deníku nechal nejen tajné šifrované záznamy, ale ve svých obrazech také použil speciální metodu šifrování. Vědci stále diskutují o nejslavnějším portrétu Mony Lisy a o tajemných postavách v obraze „Poslední večeře“. Podle článku, který byl nedávno zveřejněn v sciencealert.com se vědcům podařilo odhalit další z velkých tajemství jeho obrazu, který se skrýval ve slavné malbě „Spasitel světa“.

Bylo odhaleno tajemství obrazu „Spasitel světa“

Díla Leonarda da Vinciho jsou obzvláště tajemná a záhadná, protože sám umělec měl nejen velké znalosti v oblasti strojírenství, mechaniky, malířství, poezie, filozofie a medicíny, ale měl také spojení s tajnými společnostmi, které stále skrývají mnoho hádanek.

Tajemný úsměv Mony Lisy byl dosud předmětem mnoha debat o jeho vytvoření. Mezitím upoutal pozornost vědců další obraz italského umělce s názvem „Salvator Mundi“ nebo také „Spasitel světa“, který se datuje kolem roku 1500. Na obrazu je v Kristových rukou skleněná koule, která nevykazuje žádné známky lomu a odrazu světla, které jsou obvykle pozorovány na obrazech kulovitého tvaru. Díky počítačovému modelování kalifornští vědci zjistili, že Ježíš nedrží pevnou kouli, ale dutou.

Použitím technologie 3D se prokázalo, že Ježíš drží objekt z dutého skla

Dříve vědci zvažovali tuto hypotézu spolu s dalšími alternativními předpoklady. Díky pokročilé technologii 3D dokázali odborníci simulovat pohyby umělce, což tuto hypotézu potvrzuje. Je známo, že tato technologie umožňuje reprodukovat vysoce kvalitní obraz s přihlédnutím k materiálům, světelným zdrojům a vědeckým poznatkům, které odpovídají určitému časovému období.

Týmu vědců se podařilo vypočítat přibližnou velikost koule, která měla poloměr 6,8 centimetrů. Po analýze objektu vědci také zjistili, že koule může mít maximální tloušťku 1,3 milimetru. Kromě toho, záhyby Kristových šatů, znázorněné za koulí, umožňují ověřit, zda si byl Leonardo da Vinci vědom zvláštního lomu světla ve sférických formách, protože právě v tomto období se zabýval studiem optiky. Podrobným studiem obrazu se můžeme ujistit, zda je obraz aplikován na plátno s jistotou, což dává právo předpokládat, že obraz „Spasitel světa“ je nejblíže ekvivalentní obrazu „Mony Lisy“.

V současné době je tento obraz nejdražším uměleckým dílem v historii lidstva, v roce 2017 byl prodán za 450 milionů dolarů.

Překlad: Demiurg