Jak byl změkčen kámen. Sigiriya

1144

Část 1. Změknutí kamene

Skutečnost, že v dávném starověku naši předci pracovali s umělým kamenem, si řada vědců již uvědomuje, hlavně ti, kteří nejsou zatíženi různými dogmaty. Stopy takové činnosti vidíme všude, na všech kontinentech a to ve velkém množství. Bohužel vidíme jen výsledek této činnosti, ale nechápeme, jakým způsobem toho bylo dosaženo.

Na toto téma existuje mnoho názorů, každý „netradičně“ uvažující člověk předkládá tu svoji hypotézu a tak to má být. Pouze výměna názorů a diskuze, může dosáhnout nějakého výsledku. Zkusme také přispět k vyřešení tohoto skutečně výjimečného problému.

Každý, kdo je obeznámen s podstatou problému, chápe, že starověcí pozemšťané nemohli takové technologie vlastnit, nebo tu není něco v pořádku. Buď věděli víc než my, nebo to nebyli pozemšťané. Nebo to byli pozemšťané, ale nevíme o nich zcela nic. V dnešní době se o tomto tématu mluví ve všech TV, píší se knihy a vytvářejí webové stránky. Stále více lidí se začíná zajímat o to, jak to ve skutečnosti bylo. Mnoho lidí si také uvědomuje, že naši historii vůbec neznáme.

Pojďme pokračovat.

Moderní věda již teoreticky doložila možnost předat tvárnost pevnému krystalickému tělu s následným návratem k tvrdosti.

Dnes už to je uznávaná skutečnost. Další věc je, že ještě nejsme schopni tuto metodu uvést do praxe, protože je spojena s radiací, neutronovými zářiči a také obrovskými náklady. Jediná věc, na které nám záleží, je skutečnost, že je možné dosáhnout změknutí kamene. Jsme dokonce schopni to i intuitivně chápat, protože s podobným jevem se setkáváme dost často.  Například ohříváme kalafunu, která se stává viskózní, ochladí se a je opět tvrdá.

Žula však není kalafuna a to bez ohledu na to, jak moc ji zahříváme, nezjemní se. Pokud se kámen roztaví do kapalného stavu a poté se ochladí, bude to úplně jiný materiál s různými vlastnostmi. Krystalická mřížka kamene je velmi citlivá na teplotu a přirozeně se přizpůsobuje teplotním vlivům, ale zároveň se také může zhroutit a ztratit své vlastnosti. Proto je nutné minerál ovlivnit teplem takovým způsobem, aby se vazba mřížky oslabila jen mírně, aniž by se zničila.

Existují další domněnky o tom, jakým způsobem může kámen změknout. Mnoho starověkých legend tvrdí, že kámen může změknout pomocí působení speciálních zvukových vibrací. Inkové také tvrdí, že z neznámého stromu byla nalita míza na kámen a ten změknul.

V každém případě takovou technologii nemáme, ale můžeme se podívat, jak to v minulosti dokázali tehdejší stavitelé. Soudě podle výsledků jejich práce mohli starověcí mistři vyrobit kámen různými způsoby, v závislosti na úkolech. Nebáli se hmotnosti ani objemu. S mnoha tunovými bloky pracovali snadno a bez omezení. Jedním z ilustrativních příkladů takové práce je skála Sigiriya na Srí Lance. V překladu z tamilštiny znamená Sigiriya „Lví skálu“. Hora, s 1,5 hektarovou skalní plošinou se tyčí v nadmořské výšce 170 metrů nad okolním v samém středu ostrova Ceylon. Od roku 1982 je Sigiriya zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Podle oficiální verze se palác krále Kasyapy, který vládl v 5. století se nacházel na vrcholu Lví skály a byl obklopen městem se zahradami a parky. Tento palác je zázrakem inženýrství a architektury. Není jasné, jakým způsobem bylo možné provést takový objem prácí na takto těžko přístupném místě a v takové výšce.

Způsob stavby však pravděpodobně určovala výška, nebo přítomnost prakticky všeho, co je pro tuto strukturu zapotřebí. Stačí dodat jen vybavení.

Jedno z mnoha tajemství Sigiriye jsou obdélníkové prohlubně, o kterých se předpokládá, že byly vytesány do skály. Kromě těchto, existuje velké množství prohlubní, které doslova prořezávají celou náhorní plošinu.

Nikdo o těchto zářezech nemůže nic říci, k čemu sloužily. Průvodci naivně tvrdí, že je vyrobili mniši, aby si usnadnili pohyb po hladkých skalách a monolitech. Pojďme se ale podívat na samotné drážky. Při studiu mnoha fotografií Sigiriye se objevil takový vzor – v zásadě existují dva typy děr – velký a malý čtverec a stejný obdélníkový. Zpravidla se na jednom místě setkávají oba typy vedle sebe. Balvan, který vidíme na obrázku, je tím charakteristický. Vidíme zde velké čtvercové zářezy směřující nahoru a velké obdélníkové, které jdou vodorovně doleva.

Takto vypadají otvory zblízka. Působí dojmem, že nebyly vyhloubeny, ale stlačeny…

Na dalším obrázku se tohoto pocitu prostě nezbavíme. Zdá se, že na velkém kusu plastelíny někdo přejel kulatým válečkem se čtvercovými nástavci.

Jakmile si představíme, že skála byla měkká a drážky jsou promáčknuté nějakým technickým zařízením, které vyrobilo tento plastický kámen, všechno okamžitě zapadne na své místo a Sigiriya se objeví v celé své kráse a genialitě.

Za předpokladu, že ke změkčení kamene bylo třeba použít dva typy zařízení, například ke generování vibrací různých frekvencí, pak jsou čtvercové stopy jedním kontaktním dotykem a obdélníkové jsou dalším. Možná, že princip změkčování kamene byl poněkud podobný práci moderního svářeče, který spojuje „hmotu“ se stolem a poté pracuje kdekoli pomocí svařovacího zařízení. Možná byla „hmota“ spojena s balvanem stejným způsobem, a pak agregáty pohybující se podél kamene způsobily, že změknul a tak mu daly požadovaný tvar.

Okamžitě vyvstává otázka – proč? Vysvětlení může být velmi jednoduché. Koneckonců, je to palác a nepotřebujete beztvaré bloky. Stavitelé trochu ořezali a vyhladili rohy, výsledek se dostavil – povedlo se.

Je dobré připomenout velmi důležitý moment. Všichni ti, kteří vytvořili toto dílo a mnoho dalších podobných staveb, by nikdy nevytvořili něco, co by nemělo multifunkčnost a harmonii – to je charakteristický a zvláštní rys monumentálních staveb na této úrovni.

Není však jasné, jak se tyto obrovské kameny dostaly na toto místo. Je možné, že byly vysekány ze skály, byla navržena horní část náhorní plošiny až poté byla vytvořena skalní zahrada, která dodala estetickou podobu.

Pojďme ale dále. Na tomto obrázku můžeme vidět horní část útesu, který se liší od spodní části. Stále je nemožné se zbavit pocitu, že skála byla pravidelně svrchu něčím polévána.

Na některých místech se horní vrstva dokonce ohýbá nahoru, tak jako obyčejná omítka. Je to způsobeno skutečností, že tato vrstva, i když tvoří jednotný celek s mateřskou horninou, má odlišné vlastnosti, je pevnější. Tato vrstva je velice zajímavá a ve vědecké komunitě se o ní hodně diskutuje.

Pokud by zde nebyl takový smaltovaný povlak, pak by do skály prosakovala voda a postupně by ji zničila. Nemělo by smysl stavět takové monumentální dílo na skále, kterému by hrozilo, že za 200 – 300 let se může zhroutit. Z tohoto důvodu byla horní část Sigiriye opracována a opevněna.

Nyní se podívejme, jak se to stalo. Nejprve si představte toho bláznivého mnicha, který by v tomto okamžiku souhlasil s redukcí „schodů“. Pokud nemůžete, bude pro vás snazší vnímat realitu.

Ve skutečnosti jsou to stopy po instalaci zařízení, které roztavilo skálu. Viskózní hmota stékala dolů a pokrývala požadovaná místa ochrannou vrstvou. Souhlasíte? Pouhým okem můžeme vidět, že se jedná o důlky, které zůstaly v měkkém povrchu, podobné plastelíně než ztvrdly. Nemá to nic společného s erozí, povlak byl vytvořen před dávnými lety.

Zde je další zřejmý příklad. Zde byly použity obdélníkové „trysky“ .

Další, úžasný artefakt. Je jen těžko představitelné, jak je možné udělat takový odtok, v takové výšce. Aby mohla vyčnívat spodní část, bylo nutné vyříznout celou skálu kolem. Na skále, jak vidíme, nejsou žádné stopy po obrábění.

Pokud ale předpokládáme, že hornina byla měkká, pak by spodní část mohla být vyrobena z materiálu okapu. Bez ohledu na naše představy, neexistuje žádné jiné vysvětlení.

Kromě toho je na levém okvětním lístku dobře viditelný výčnělek známý všem alternativám, tzv. „vsuvka“, ke které byly mechanismy viditelně připojeny.

Ale to není vše. Na levé straně stěny je jasně viditelná přímka, kterou lze vytvořit, pouze pokud je na měkký materiál aplikován úzký, rovný předmět, například pravítko. Zdá se tedy, že odtok byl proveden na levé straně a pás je druhým kontaktním dotykem.

O žlabech si povíme později, ale vraťme se zpět na skalku. Nyní, když se podstata procesů stala víceméně jasnou, můžeme se pokusit vysvětlit tuto skálu ležící na okraji města.

S největší pravděpodobností byla technika na tomto skalním bloku vyzkoušena a vyladěna. Zvolili frekvenci, vyzkoušeli tavení, upravili, zkusmo vyřízli část kamene, seřídili, ujistili se, že vše funguje, a dali se do práce.

Zde je další skvělý příklad. Opět vidíme podélné pruhy tvořené obdélníkovým kontaktním dotykem v několika průchodech a velkými čtvercovými zářezy.

Z tohoto obrázku lze vyvodit velmi zajímavé předpoklady – byly to velké obdélníkové trysky, které roztavily kámen, a čtverce jsou stopy po podpěrách, které se pohybují samostatně. Zároveň nic nebrání tomu, aby podpora byla druhým „kontaktním dotykem“.

Co bylo v tomto případě dosaženo. Byla to velká, beztvará hrudka, která něčemu překážela. Levý okraj byl roztavený a samotné pravé sklo se ukázalo jako zajímavý balvan.

Pokud se podíváte pozorně, na pravé straně kamene můžete jasně vidět otisk něčeho plochého. Je to, jako by byl na nevytvrzený cement položen plech a poté odstraněn. Zdá se, že udržovali plynulost nebo naopak zrychlili. Nebo možná „zahřáli“ oblázek.

Další obrázek je také velmi poučný. Stále se vede debata o tom, zda bylo rozsáhlé použití cihel a dlaždic na náhorní plošině vybudováno současně s megality nebo až později.Předpokládá se, že to bylo později, nebo alespoň některé z nich.

Nabízí se otázka, pokud jsou tyto cihly, které jsou zcela zachovalé ze stejné doby, tak by musely být z tvrdého materiálu, nebo kameny byly roztaveny ne tak dávno.

Ale v tomto případě se zdá, že to bylo provedeno současně. Skutečnost, že monolit částečně změknul a tekl, to je pochopitelné, ale tekl částečně i na cihlovou zeď, stlačený v několika řadách. Bohužel není možné s jistotou zjistit, zda je to pravda, nebo ne, ale skála má zjevně podobu zdiva Samozřejmě můžeme říci, že kámen byl předběžně zpracován a poté byla dovnitř zasunuta cihla, ale zdá se, že to tak nikdo neudělal.

Další obrázek tuto myšlenku potvrzuje.

Tady se kus kamene odtrhl od monolitické skály, jak můžeme vidět, zůstal na místě. Následně byla mezi dvěma skalními bloky postavena zeď z obyčejného kamene.

Pro větší spolehlivost jsme lehce kráčeli po okrajích zázračným aparátem a mírně roztavenými kameny na zdi. Je jasné, že taková struktura bude trvat věčně.

Možná se ptáte, proč s takovými technologiemi se používají lámané kameny. Jedná se styl designu – maximální účinnost a minimální náklady. Pokud se na takovém místě setkáte s balvanem, musí to tak být. S největší pravděpodobností tato zeď byla postavena z povalujících se kamenů po celém okolí, zbytky odstraněny a úkol byl splněn.

Vracíme se opět na zahradu k balvanu, který jsme již viděli. Nyní se na něj podíváme z druhé strany.

Nyní můžeme předpokládat, že nejprve byla horní část celku změkčena podélnými „tryskami“ (samozřejmě výkonnějšími) ve středních dvou řadách. Poté jej pomocí malých čtverců, případně vibrátorů, přivedli do středu bodu, aby získali ostrý tvar.

Je zřejmé, že kámen silně vyčníval dopředu a musel být stlačen malými obdélníkovými tryskami.


Tento obrázek znovu potvrzuje, že zdivo a megality byly vytvořeny současně. Sousední kámen zjevně nepotřeboval opracování, byl jen proložen zdivem.

Tento obrázek znovu potvrzuje, že zdivo a balvan byly vytvořeny současně. Sousední kámen zjevně nepotřeboval zpracovat.

Podélné „trysky“ s největší pravděpodobností roztavily pouze monolit, zatímco ty čtvercové dávaly vibracím požadovaný tvar.

Z této strany je navíc jasně vidět, že tekla pouze horní vrstva a spodní část skály zůstala nezměněna.

Horní vrstva vypadá jako čerstvě vyrobená „sklovina“, na které neroste ani mech a spodní část se postupně hroutí. Stejně tak by to bylo s celou Lví skálou, kdyby nebyla pokryta roztavenou hmotou.

Další snímek znovu jasně ukazuje, že balvany jsou pokryty taveninou jako dort s čokoládovou polevou.

Pokud se podíváte pozorně na kámen na pozadí, uvidíte, že mateřská hornina byla také ovlivněna plochou „tryskou“. To bylo provedeno zřejmě proto, aby tavenina proudila na požadované místo skály, pod její širokou část. Nyní voda odtéká, aniž by zničila monolit.

V popředí byl blok mírně zploštělý a přebytek se jednoduše shrnul dopředu. Tak se to dělá lopatou, při míchání cementu.

Další skvělý vzorek s drážkami všeho druhu. Zde vidíme menší, ale pravidelné čtvercové otvory.Jsou jasně ponechány jinými úpravami zařízení a jsou obvykle umístěny samostatně bez jasné struktury.I když v tomto případě malé čtverce probíhají rovnoběžně s velkými, v kameni jsou i další místa.

Na tomto obrázku je další zajímavý okamžik. Velký čtvercový žebřík stoupající do středu balvanu se odlomí a tak vznikne žlábek. Zdá se, že podpěra sklouzla na tekuté vrstvě.

Další fotografie je jedinečná.Skutečnost, že Sigiriya je skutečný Seid (posvátný objekt), přesně takový, který se nachází na poloostrově Kola, v Karélii a dalších oblastech. Pouze tento Seid je obrovský. Monolit o hmotnosti nejméně 2 500 tun, který je podepřen malými kamennými nosníky.

Vlevo na obrázku vidíme právě tyto kameny, na kterých spočívá obrovský balvan. Aby se zabránilo vypadnutí těchto podpěr z kamene, vysypali sem „maltový stroj“ a podepřeli podpěry ložisek.

Je zřetelně vidět, jak viskózní kamenná hmota obklopila kameny pod monolitem. Tato fotografie odstraňuje všechny otázky a jasně říká, že kámen byl tekutý.

V případě úplného nebo částečného kopírování je nutný odkaz © GeoLines.ru

Všechny fotografie v tomto článku byly převzaty z web.stránek AV Koltypina dopotopa.com

Překlad: Demiurg

Pokračování