Jak byl změkčen kámen

1132

Část 3. zdivo. Sigiriya.

Pokud se podíváte na celý komplex Sigiriya jako celek, první věc, která vás zaujme, je obrovské množství zdiva. Je ho všude tolik, že můžete postavit malé sídliště. V této souvislosti mě napadá první otázka, jak byly všechny tyto cihly dopraveny do výšky 200 metrů?

Turisté s velkou námahou překonávají dlouhý výstup po pohodlném kovovém schodišti, řada lidí si uvědomuje, že toto schodiště zde dříve nebylo. Je proto zcela zbytečné přemýšlet o této „dopravní“ cestě. Existují jen dvě varianty, buď zde bylo vystavěno obří lešení, na které bylo nutné vykácet okolní les, nebo byly cihly dopravovány vzduchem, bez ohledu na to, jak to může znít fantasticky na dobu 14. století.

Tento úkol ještě komplikuje jiná situace. Meteorologická data od roku 1895 ukazují, že v této oblasti se na 8 měsíců v roce zastavují veškeré terénní práce, a to díky monzunovým větrům a dešti. Únor, duben a březen jsou jedinými měsíci v této oblasti, kdy lze stavět.
Stavitelům Lví skály to nevadilo. Díky vytvořené konstrukci, mohli zvedat několik desítek cihel a poté z nich poskládat takovouto elegantní stavbu.

Prozatím dáme tuto otázku stranou a položme si další. Co je to za palác, který je celý z masivních cihlových zdí a schodů, z nichž každý představuje nejsložitější technickou strukturu? Nenajdeme zde ani jednu obytnou místnost.

Pokud dnes budeme chtít postavit stejná schodiště, jaké je znázorněno na fotografii, bude nám trvat nejméně rok, než budou provedeny výzkumné a projekční práce. Další věcí je, že se už bez počítače neobejdeme. Pokud budeme vše dělat ručně, tak jen vypracování takového projektu, bude trvat více jak rok. Nesmíme zapomínat, že se jedná jen o jedno z mnoha schodišť, složitých zdí a dalších struktur. Předpokládá se, že všechno bylo postaveno na rozkaz krále před 600 lety.

Co je zajímavé, že zde nenajdeme žádný palác, budovy, ke kterým by měly tyto nádherné schody vést. Stavitelé vynaložili tolik práce a značné úsilí. Historici, jako vždy tvrdí, něco se zde pokazilo, neměli čas se na tuto událost připravit, vše rychle opustili a na vše se zapomnělo stovky let.

V souvislosti se stářím stavby vyvstává následující otázka – Jak může být zdivo, které stojí pod širým nebem 600 let, v oblasti, kde prší téměř 8 měsíců v roce, tak v ideálním stavu?

Fotografie ukazuje, že moderní malta, která byla použita k opravě zdiva, se stala zcela nepoužitelnou. Bez ohledu na to, co kdo říká, nejde o jednoduché řešení, ale spíše o polymer.

Nedávno, díky rozvoji petrochemického průmyslu, jsme se naučili vyrábět takové pojivé polymery. Z tohoto polymeru se dnes vyrábí mnoho různých materiálů, ale dosud nikoho nenapadlo vyplňovat mezery mezi cihlami.

Další pohled na fotografii, která ukazuje, co se stane s moderními cihlami, které leží několik let na zemi. Pro dnešní stavitele velký problém.

Celé území tohoto komplexu bylo pečlivě připraveno – naplánováno a vypadá jako opevnění. Také se tomu tady často říká – pevnost Sigiriya. Není známo, proč bylo nutné vyvinout takové obrovské úsilí. Proti komu bylo nutno se bránit?

Jedinou úlohou, která byla doposud řádně provedena, je posílení vrcholu hory a jejího okolí. Po stovky let se komplexu nic nestalo a můžete si být jisti, že i bez pomoci restaurátorů se nic nestane. Nikde žádné poškození (a to jsou zde tropy), žádná eroze (v takové nadmořské výšce), žádné rozvaliny nebo praskliny, ani bazén není ucpaný nečistotami. Možná, hlavním cílem stavitelů, bylo vytvořit nezničitelný orientační bod. Proč ne? Skála je pro tuto funkci ideální, je viditelná z dálky a dokonce i z vesmíru. Zrcadlo bazénu Sigiriya, vždy naplněné vodou, usnadňuje navigaci. Znáte-li jeho velikost nebo vzdálenost mezi bazény, můžete určit výšku a také vaši polohu v prostoru.

Tento předpoklad potvrzuje ještě jednu skutečnost. Sigiriya leží na teotihuacanském poledníku s odchylkou asi deseti kilometrů, pouze na opačné straně Země. Také na tomto poledníku leží pro všechny buddhisty posvátná hora Kailas.

Vraťme se k cihlové zdi. Když se podíváte na zdi v Sigiriya, máme pocit, že jeho části jsou nějak jiné. Neexistují zde žádné přepady, žádné dokončovací cihly, zdivo je všude stejné. Tloušťka cihel a šířka spár jsou také všude stejné. Zdá se, že všechny zdejší zdi byly vytvořeny stejným odborníkem. Což není běžné.

Nejdůležitější je ale styl pokládání cihel. Je zřejmé, že cihly jsou pokládány ve vrstvách, ale vrstvy zdiva Sigiriya vypadají, jako by byly na místě přilepeny, jako by byly vytlačeny z tuby. Někdy se snadno vyplní velké množství zdiva. Něco vám to připomíná? Správně. Takto tiskne 3D tiskárna. Veškeré zdivo v Sigiriya je jednoduše vytištěno tiskárnou, která vytiskne cihly a vyplní spáry speciální maltou.

Žebřík není ve skutečnosti žebřík, ale vozík, po kterém chodí tiskárna, a utěsňuje tak okolí. Může tisknout na vodorovnou plošinu, ale pro svislý pohyb potřebuje vozík s určitým stoupáním – žebřík a schody žebříku jsou všude stejné. To vysvětluje předem připravené slepé schody a nástupiště poblíž bazénu. Robot byl umístěn na tuto platformu, jako by to byl nulový bod, a podle programu šel sám tisknout a majitel zatím odpočíval na pohovce. Zjistěte si více o současných stavitelích.

Nejzajímavější však je, že jsme jen jeden krok od této technologie. Byl vytvořen prototyp tiskárny, se kterou lze tisknout doma, a vše se ubírá tímto směrem. Na posledním autosalonu v Detroitu bylo vytištěno auto. Podívejte se na video, je zde vícevrstvé zdivo Sigiriya jedna ku jedné.

Pravděpodobně se zde používala jiná technologie, nejdříve se kladly cihly a potom se spáry vyplnily maltou. V každém případě zůstává otázka dodávky materiálu, který pravděpodobně mohl být odebírán ze sousedních nádrží, ale jak se zdá, s tím problém neměli.

Je dost možné, že do kazet se okamžitě naložila pouze hlína, voda a cihla byla vyrobena samotnou tiskárnou. To může vysvětlit skutečnost, že stroj vždy věděl, jakou velikost cihly má v daném případě položit. Je to zvlášť patrné na půlkruhovém zdivu.

Zdá se, že ti, kteří postavili Lví skálu, neměli problém roztavit kámen, takže není těžké si představit tiskárnu, která tiskne balvany. Stačí změnit velikost kapky a je to.

Nyní můžeme skončit se zdivem, aby si každý mohl udělat vlastní závěry a přejít k jinému stroji – 3D, jehož výsledek jsme již mohli vidět v předchozí části v podobě kamenné lavice. Tentokrát se ale podíváme na další mistrovské dílo vytvořené tímto strojem – Trůnní sál.

Překlad: Demiurg

pokračování