Evoluce naučila lidi vytvářet realitu, ale také nevidět svět takový, jaký je

1073

Evoluce naučila lidi vytvářet realitu, ale také nevidět svět takový, jaký je. Vnímání není objektivní realita. Obrázek výše je stále nehybný a plochý, zkuste to říci svému mozku.

Kognitivní vědec UCI Donald Hoffman aplikuje tento koncept na celou lidskou mysl, tak jak vidíme, přemýšlíme, cítíme a interagujeme s vnějším světem. Donald Hoffman tvrdí, že se na všechno díváme zcela chybně.

„Mám zájem pochopit lidskou vědomou zkušenost a její spojení s činností našeho těla a mozku, když se interagujeme s naším prostředím. Jedná se o technický úkol vytvořit počítač, který toto prostředí simuluje a vytvoří úkol. Pracuji na vytvoření modelu, který představí vědomí.“

„Moderní vědecké přístupy naznačují, že existuje povaha nervové činnosti, která způsobuje, že zažíváme věci, jako je chuť ořechů nebo vzhled červené barvy. Neexistuje však žádná oficiální teorie, která by toto vysvětlovala.“

„Jako vědec navrhnu teorii a pokusím se prokázat její chybovost a ověřím její platnost. Neexistuje matematická teorie, která by vysvětlovala vzorec neurální aktivity, která vytváří vědomí, a to může znamenat, že děláme chybný předpoklad. Vnímání, je uživatelské rozhraní, které nemusí být vždy realita.“

Hoffmannovo dílo upoutalo pozornost těch, kteří se ve svých vědeckých a duchovních komunitách snaží porozumět kvalitám lidských prožitků. V roce 1998 vydal knihu nazvanou „Visual Intelligence“, ve které představil 35 pravidel upravujících vnímání čar, barev, tvaru, hloubky a pohybu. Kniha také vysvětluje, jak lidé zpracovávají dvourozměrné obrazy k vytvoření trojrozměrného prostředí, nebo jak lidé používají vizi k vytváření světa okolo nich. Koncept, který vychází z evoluční psychologie, spočívá v tom, že se lidé postupem času přizpůsobili k přežití a prosperitě.

Donald Hoffman přednáší toto téma na svých kurzech psychologie a věří, že lidé mohou vnímat svět přesně tak, jak ho potřebují, a ne takový, jaký ve skutečnosti je. 

Překlad: Demiurg