Dvojitý palindrom na Novoměstské radnici

1245

Na zdi Novoměstské radnice v Praze je vyryt dnes již téměř nečitelný magický nápis, který můžeme číst stejně tak zleva i zprava. Jedná se o palindrom.

Palindrom je v křesťanské mystice magická past chránící stavbu před vším zlým (k oklamání ďábla). Na Novoměstské radnici se objevují dokonce dvě věty tohoto názvu:

„SIGNATESIGNATEMEREMETANGISETANGIS,

ROMATIBISUBITOMOTIBUSIBITAMOR,“

WENCESLAVSI

Máme jeden nápis a tři překlady.

1) Církevní překlad: Znamenej se, znamenej, bez důvodu se mě dotýkáš a soužíš, protože mým úsilím dosáhneš Říma, svého cíle. Jedná se o biblický výrok, který je přisuzován ďáblu, když jej sv. Martin z Tours proměnil v osla a jel na něm do Říma.

2) Dvojverší je možno přeložit i takto: Uvědom si, nerozvážně (ukvapeně) se mě dotýkáš a soužíš, Říme, převratnými činy bude ti náhle obětována láska (láska k tobě náhle přijde převratnými činy). Tento překlad považuje leoninské dvojverší za fiktivní dialog lva s orlicí a vysvětluje jej jako vztah Čech k Římu

3) Podle RNDr. M. Špůrka: Ukazuj se jako znamení (na obloze), marně se mne dotýkáš a po mně toužíš, Říme, skrze pohyby (hvězd) náhle přijde k tobě láska.

Na tomto místě naleznete vyrytý latinský magický nápis

Petr Gerhardt st.