Český ráj tu napohled

562

Kopec, který je dominantou celé jičínské kotliny, nám při jeho návštěvě mimo krásných pohledů, dokonce srovná naši energii a auru. Nachází se 2 km od Jičína, kam dojdeme pěšky lipovou alejí, kterou nechal skoro před 400 lety vysázet Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, český vojevůdce a politik, vévoda meklenburský, frýdlantský a kníže hlohovský a zaháňský a to v době, kdy Jičín dosáhl svého největšího historického rozkvětu. Samozřejmě můžeme sem dojet i dopravním prostředkem.

Český ráj je nádherné místo s krásnou krajinou kolem, jsou zde zastoupeny pískovcové skály, ale také skály sopečného původu. Řada staveb v podobě hradů a zámků připomíná dobu v minulosti hojně navštěvovanou a obydlenou. Před mnoha lety, se v oblasti Českého ráje setkávali druidové z celé Evropy, aby rokovali o událostech té doby. Archeologové dokládají, že Keltové v Českém ráji, byli hojně zastoupeni.

Kolem Jičína se objevuje řada energetických míst a jedno takové navštívíme, dostalo název Zebín. Jméno Zebín je pozůstatek po středověké vesnici, která zanikla v období 30leté války, nebo krátce po ní a stávala pod kopcem sopečního původu stejnojmenného názvu.

Dřevěná zvonice u kostela

Cest na vrchol kopce je pět a návštěvník si může vybrat.

První vede od kostela a hřbitova v sousedství dřevěné zvonice přímo vzhůru, místy jištěná řetězy. Další dvě vedou po západní a východní straně lomu. Čtvrtá je nejmírnější a vede po východní straně kopce s výhledy na Valdickou věznici. Cesta ze severní strany není moc používaná.

Na vrcholu kopce uvidíte barokní kapličku, která dodala kopci jeho typický vzhled. Byla vystavěna v roce 1700 a byla zasvěcena Marii Magdaleně. Sopečný materiál, který vyrazil z hlubin země a přitáhl sebou spoustu drahých kamenů a železa, velmi silně působí na člověka a vytváří silové místo. Stačí, když zde pobudete 20 minut, tak se vám srovná vaše energie a aura. Budete se zde cítit opravdu příjemně.

A ještě jedna zajímavost, stejně tak jako na podobných místech i zde nefunguje kompas, je zde silný obsah magnetu v hornině tak, že se nám střelka kompasu točí stále dokola.

Pohledem ze Zebína vidíme okolo další kopce, které můžeme navštívit.

Též můžeme shlédnout město Jičín, ale také celou jičínskou kotlinu, kterou na jihu uzavírá posvátný kopec Veliš (Veles) s pozůstatky kdysi královského hradu.

Severní obzor lemuje východní konec Ještědsko-Kozákovského hřebene s dominantním kopcem Tábor, na jehož úpatí pramení řeka Cidlina, je zde také rozhledna a poutní kostel, hodně léčivých a energetických míst, včetně upravené studánky. Přes Tábor vede také turistická cesta z Jičína do Turnova.

Další kopec k vidění je Kumburk – kopec čedičové vyvřeliny. Všechny kopce mají čedičové jádro. Na Kumburku jsou zbytky hradu, oblíbený hrad K.H.Máchy, který miloval zdejší kraj a energii, mnohokrát zde i přespával.

Dominantní kopec Zvičina – nejvyšší kopec Podkrkonoší a Českého ráje, vyniká zajímavou energií. Říká se, že vyhlídka na Krkonoše ze Zvičiny je vůbec nejhezčí.

Pohled na Trosky je samozřejmostí, v Českém ráji je vidíme ze všech úhlů a mnoha míst. Na západě je vidět Prachovský hřeben, Vyskeř a na horizontu i Bezděz.

Český ráj s vysokou koncentrací přírodních i historických památek si zamiluje každý. Jeden tip na výlet v Českém ráji má jméno Zebín.