Byl legendární král Artuš obr?

914

Ve 12. století byla na území opatství Glastonbury v anglickém Somersetu vykopána obrovská rakev, ve které ležely dvě kostry,  jedna běžné velikosti a ta druhá dosahovala délky téměř tří metrů.

Když se podíváme na důkazy ohledně reality gigantů v minulosti, tak jedním příkladem, je objev takzvaného „Glastonburyho obra“.

Tato kostra byla vykopána již v roce 1190 na příkaz krále Jindřicha II., poté, co mniši zjistili, že na tomto místě byl pohřben legendární král Artuš.

Na místě, kde se nyní nacházejí ruiny opatství Glastonbury (Somerset, Anglie), žili přibližně od 8. století našeho letopočtu křesťanští mniši. Spojení s králem Artušem však vzniklo mnohem později, kolem 12. století. Studiem starověkých kronik, mniši učinili prohlášení, že právě zde se nachází mytický Avalon – země nesmrtelných, do které byla podle legendy odnesena rakev s Artušovým tělem.

Pokud je Glastonbury Avalon, pak musíte hledat Artušovu rakev, která zde byla uložena. Dělníci začali kopat mezi dvěma starodávnými kamennými sloupy a narazili na velký kříž.

Na kříži byl vyryt nápis: „HIC JACET SEPULTUS INCLYTUS REX ARTURUS IN INSULA AVALLONI“, což v překladu znamená „Zde je pohřebiště slavného krále Artuše na ostrově Avalon.“

Ukázalo se, že místo je správné, a dělníci začali vzrušeně kopat. Když kopali do hloubky 4,5 metru, našli obrovskou dřevěnou rakev vydlabanou z kmene starého dubu.

Uvnitř rakve byly nalezeny dvě lidské kostry. Jedna dosahoval téměř 3 metry délky a ta druhá ležící vedle měla běžnou výšku. Bylo potvrzeno, že pokud tato obří kostra je pozůstatkem krále Artuše, tak druhá kostra bude pravděpodobně patřit jeho manželce, královně Guinevere.

Téměř po sto let vystavovali v opatství kostry Artuše a Guinevere, ale následně bylo rozhodnuto, že se opět pohřbí do země. Bylo vybráno zvláštní místo – přímo před oltářem. Obřad se tenkrát konal za přítomnosti krále Edwarda I.

Od té doby uplynulo již osm století a opatství Glastonbury chátralo a tak zůstaly jen ruiny vnějších zdí. Na místě, kde byl údajně znovu pohřben král Artuš, je zde vyznačen prostor v podobě obdélníku, kde je umístěna cedule s nápisem, která připomíná, že právě zde je hrob krále Artuše. Neexistují však žádné další důkazy o tom, že právě toto místo je hrobem Artuše.

Řada lidí si myslí, že se jedná o falešný hrob, ten pravý leží někde jinde a je střežen v přísné tajnosti. Existuje mnoho návrhů, že by se měl hrob opět vykopat a prověřit, zda objev obří kostry je skutečnost, nebo jen fikcí. Existují také záznamy britského historika Giralda z Kambrie (1146-1223), který osobně prozkoumal mohutné kosti v roce 1194 a prohlásil, že vše je autentické.

Překlad: Demiurg