Bydlet ve zdravém prostředí je základ

1254

Stavíte nový domek, kupujete parcelu za účelem stavby, kupujete domek, nebo si vybíráte nový byt? Je to velké rozhodování s nemalou investicí, která ovlivní váš život na mnoho let.

Na místech, kde člověk žije, spí, začleňuje se do jistého lidského společenství a také se vystavuje místnímu specifickému působení a pronikání sil co vystupují ze země, přichází z kosmu, vyzařují z materiálů, ze kterých je dům postaven, z líní které vymyslel nezodpovědný architekt, z nábytku a doplňků, jejichž geometrické tvary vyzařují různé silné vlnění, z paměti zdí, které během dlouhých desítek registrovaly dramatické nebo nepříjemné události… Tímto vším se stává dům rezonanční klecí, ve které je obyvatel hračkou mnohých sil. (Roger de Lafforest –  Domy, které zabíjejí)

Vím, že tyto řádky, které právě čtete, nejsou pro vás neznámou věcí. Jak jsem se mnohokrát přesvědčil, stále je málo lidí, kteří tyto informace berou vážně. Když si vybíráme svoje bydlení, tak rozhodujícím faktorem je místo, vzhled stavby (bytu), vybavení, cena. Neznám člověka, který než se nastěhuje, nebo začne stavět, tak se seznámí s podložím, kde nemovitost stojí, nebo bude stát. Pokud se stěhujete do staršího domu nebo bytu, je dobré se navíc věnovat bývalým majitelům a odstranit to, co zde po sobě zanechali. Je škoda, že touto velice rozsáhlou problematikou se zabývá tak malé množství odborníků.

Geopatogenní zóny jsou dány přírodou a ty většinou nezměníme. Jde o podzemní proudy vody, pokud v nich teče voda, geologické zlomy v hornině, tektonické poruchy, různé podzemní prostory, atd. V těchto místech dochází k změnám magnetického pole, které mají vliv na funkci buněk.

Další zóny, které škodí lidem jsou ty, které si sami vytváří lidé (všechny vysílače, hlavně vysílače mobilních operátorů, veškerá elektronika, transformátory, elektrická vedení, atd.).

Před stavbou nového objektu se dnes posuzuje podloží jen s pozice výskytu radonu. Před lety se kontrola neprováděla a dodnes školy, školky, nemocnice, domy stojí na radonu. Teprve před pár lety se zjistilo, že radon není zdraví prospěšný. Kolik domů stojí na bývalém korytě řeky, která byla uměle odvedena jinam. Divíme se, že jsme tak často zaplavování vodou (voda má paměť). Pamatujete na azbest? Chránil nás před ohněm, vysokými teplotami, byl součástí kamen v našich domácnostech. Pro naše zdraví nebyl ideální. Mohl bych dále pokračovat, tyto zdraví škodící vlivy mají jedno společné, nejsou vidět, slyšet a cítit.

Jde o informace, kterých se nám nedostává, nebo je zcela ignorujeme.

Každé nové bydlení si žádá, ještě před tím než se nastěhujeme důkladnou kontrolu a přeměření odborníkem!

Před lety, díky zónám v obydlí jsem začal studovat tuto problematiku. Nejprve na vyhledávání zón jsem si pořídil L dráty z pletacích jehlic (zóny), později dráty vylepšené o ložiska zapuštěná v držadlech, virgule, kyvadlo,… Je pravda, že toto nejsou oficiálně uznávaná měřidla, ale pro tyto účely zcela vyhovující. Dovedu si představit úsměvy na tvářích členů Sisyfos, kteří dbají na dodržování „vědeckých“ postupů. Dnes již na tato měření existují i oficiální měřící přístroje, také jsem si jeden pořídil,  je super. Rozdíl mezi „amatérskými měřidly“ a elektronickými přístroji je jejich cena a některé z nich zaznamenávají čísla.

Měření, zkoušení, přemísťování. Geopatogenní zónu nelze vyrušit, maximálně jen trochu odklonit, proto je velice důležité kam postavíte svůj domeček, kam v bytě postavíte postel, postýlku pro děti. Před stavbou můžeme tyto negativní vlivy vyloučit tím, že po přeměření zón, posuneme základy mimo oblast vyzařování této zóny.

Kdo se zajímá o velmi staré učení o harmonii lidského života Feng Šuej, je dobré si připomenout, že samo Feng Šuej není schopno eliminovat tyto patogenní zóny.

Před časem se tvrdilo, že geopatogenní zóny způsobují pouze nádorová onemocnění, ale dnes víme, že geopatogenní zóny jsou jednou z hlavních příčin celé řady nemocí a zdravotních potíží. Váš ošetřující lékař nemá ponětí v jakém prostředí žijete a pracujete. Dostanete lék, ten je na všechno. Pokud se nachází silná zóna na místě, kde trávíme mnoho času, tak dochází k jevu, kdy námi daná vibrace prostoupí a vydrží dlouhou dobu i při pobytu mimo toto místo. Jedná se o židli, na níž sedíme mnoho hodin v zaměstnání, o místo kde spíme, místo u televize nebo u počítače.

Několik odborníků u nás, zkoumalo vliv geopatogenních zón na zdraví lidí a z výzkumu byla zjištěna souvislost mezi tím, kde lidé bydlí, a častostí onemocnění rakovinou a dalších nemocí.

Na Olomoucku onkolog MUDr. Oldřich Juryšek na počtu 30tisíc pacientů zjistil souvislost mezi tím, kde lidé bydlí a onemocnění rakovinou. Učebnicově popsal případ výskytu rakoviny u mnoha lidí na jedné straně ulice, kde vedla geopatogenní zóna, než na straně druhé, kde lidé byli touto nemocí ušetřeni. Na Rakovnicku prováděl měření RNDr. Ing. Evžen Andres, který zjistil měřením, že minimálně 40 % domů stojí na geologicky nevhodných místech, které ovlivňují zdravotní stav místních obyvatel. Ing. J.Chmelař, RNDr. J.Chmelař napsali knihu „Geopatogenní zóny a rakovina“, která byla zaměřena na prokázání vlivu geopatogenních zón na rakovinová onemocnění, což se jim podařilo prokázat.Domy, které zabíjejí“, kniha ze které jsem citoval v úvodu článku, tímto tématem se podrobně zabýval spisovatel a lékař Roger de Lafforest. „Za neštěstí a nemoci lidí může dům“, takové tvrzení není žádný výmysl ale skutečnost.

Překračování zdravotních limitů nikomu nevadí a to není spuštěno 5G.

To jsou fakta, stejně tak, že stále přibývá nových vysílačů, které škodí jak životnímu prostředí, tak především nám lidem. Je zarážející, že se přehlíží všechna zdravotní rizika. Je to smutné, ale záleží jen na nás samotných, zda chceme žít v prostředí, které nám a naším dětem není příznivé.

Nechte si zkontrolovat své bydlení, možná právě vy uvolníte místo v čekárně u vašeho lékaře.

Petr Gerhardt st.