Boží kámen na božím místě

1616

Naši předci se uměli dokonale pohybovat v krajině, uměli ji číst a spolehlivě nacházeli pro sebe místa s příjemnou energií, které hojně navštěvovali, také poznávali místa negativní, kterým se úspěšně vyhýbali (energie je všude). Pořádali různé slavnosti v lesích, hájích, obřady u stromů, umísťovali na stromy talismany, pálili ohně, lidé slavili s veselím, tancem, hrami, ale také obětinami. S pravidelností vykonávali tyto činnosti, které jim měli zabezpečit především úrodu a zdraví. Své blízké pohřbívali na pohanských místech, lesích a polích, které tolik uctívali. Tyto činnosti vykonávali celé generace jejich rodů a to je ubezpečovalo, že vše co dělají je správné a tím si vytvářeli svůj vlastní pocit vnitřního bezpečí.

Dnes vás zavedu na místo v jižních Čechách, které již popsali jiní, kteří toto místo navštívili, nebo jen převzali informace těch, kteří tam byli. Navštívil jsem toto místo poprvé, Boží kámen (uvedeno na mapě), ale většinou se nazývá Boží kameny, patrně proto, že těch kamenů je tam mnohem víc.

Místo našeho zájmu se nachází na Strakonicku mezi obcemi Kraselov a Tažovice. Toto místo bylo od pradávna svědkem mnoha pohanských obřadů – rituálů v dobách Keltů a Slovanů, kteří se zde napojovali na kosmickou energii a komunikovali s duchovními bytostmi. Také se zde veselilo, jedlo, pilo na počest pohanských božstev vedle pohanské svatyně.

Po odchodu Keltů a Slovanů navštěvovali toto místo nadále Bohémané, jak si říkali lidé na území Čech, naše domácí jméno Čechové je poprvé doloženo až v 10.století, kde stále ještě přetrvávalo pohanství, které se vyvíjelo po mnoho tisíce let.

Jak se na místo dostanete, popíši později.

Na tomto místě jsem byl více jak hodinu a „světe, div se“, během této doby jsem zde byl sám ve společnosti prozpěvujícího ptactva.

Příjemné komunikační místo s mužskou positivní kosmickou energií, která je svým působením pravotočivá na rozdíl od negativní – ženské, či zemské energie. Jsme zde pod neustálým proudem energie, se kterým se snažíme navázat kontakt. Který z těch kamenů (ze tří) je ten náš pravý, nabíjecí? Nebudu vám prozrazovat, nemusíme být pohanem, abychom to poznali, protože citlivý člověk vždy vnímá sílu místa a nemá problém určit správné místo, ten který potřebuje nápovědu, ten zatím…

Nenechte se rozptylovat, zastavte svou mysl a jen prociťujte.

Můžete se také naladit na kameny, které jsou tu přes sebe poskládány (Boží kameny). Kameny nás obklopují a svou existencí člověka ovlivňují již od pradávna. Prastaré kameny nejsou pouhou součástí dějin člověka, ale jsou i svědky řady rituálů, které i zde proběhly. Pro dávného člověka bylo vcelku běžné, že rozmlouval s kamenem, stejně tak, jako se svým stvořitelem. Vztah člověka ke kamenům se mnohokrát měnil, dnes pochopit duchovní princip kamene je opravdu těžké. Kameny, voda, stromy jsou tři základní prvky pradávné posvátnosti.

Líbil se mi rozhovor herce Jardy Duška, jak se někde v Peru naučil komunikovat s kameny, podobně jak tomu bylo zcela běžné v činnosti člověka v dobách dávno minulých. Možná že se v rozhovoru s němými svědky času dokážeme dotknout jejich tajemství a přiblížíme se mu i my, kdo ví.

Cesta na místo, kterou jsem zvolil.

Nástupní stanice Strakonice a autobusem do Kraselova, jezdí jen v pracovní dny s malým počtem pasažérů. Následně pěšky po silnici Kraselov – Tažovice, kudy pojedou i ti na čtyřech kolech. Přejdeme horizont a za ním prudké klesání a asi po 400m zahneme na polní cestu a pak podle obrázků až na místo.

V pravo po vyšlapané cestě do lesa

Místo vhodné k navštívení. Podobných míst na našem území je mnoho, některé dokonce s větší intenzitou vyzařující energie.

S příchodem křesťanství se církev nejen snažila změnit lidi, přimět je ke křtu, ale také místa vyzařující pozitivní energii, která byla lidmi tak hojně navštěvovaná si přivlastnila k svým vlastním účelům. Na těchto místech postavila své chrámy, kostely, nebo stojící menhiry vyměnila za kapličky a přidala všude přítomný prostupující kříž.

Kříž patří do skupiny tzv. tvarových zářičů, který tvaruje vysílající energii. Církev tímto symbolem – zářičem začala manipulovat s energetickými poli. Před tím, než byl Ježíš zobrazován přibitý na kříži, všichni křesťané přece měli svého Spasitele v podvědomí jako symbol ryby.

Proč toto píši, má to něco společného s naším místem Boží kámen? Toto místo v minulosti asi vyzařovalo do dalekého okolí velké množství energie. Nestojí zde žádný kříž, žádná kaplička nebo jiný církevní symbol, že by toto místo pohanů bylo před církví utajeno, nebo nestálo za povšimnutí? Povídá se, že tato oblast byla jedna s posledních, která odolávala přistoupit na křesťanství.

Důležité je vědět, že na zemi, stejně tak u lidí se nacházejí meridiány – energetické dráhy, ley lines, nebo také tzv. dračí stezky. Tyto dráhy mohou být zablokovány, pak jsou neaktivní, nebo mohou mít záporný náboj. Takové bloky mají většinou na lidi a přírodu ničivé účinky. Pokud tyto body najdeme, můžeme je znovu správně nastavit, aby jimi opět začala proudit energie. Tato informace není moc známá, protože moci odsávat tyto energie je jen pro vyvolené. Využívají ji především ti, kteří o tom vědí…

Jedním s typických znaků „lapačů“ energie na kostele je kupole. Řazení budov s kupolí si lze představit jako akupunkturní jehličky na lidském těle, které přenáší energie z kupole na kupoli, atd.

Na kopci zvaném „Na Chloumku“ nechal vystavět kostel zasvěcený sv. Anně (Ježíšova babička) s výhledem až do Strakonic, člen Tovaryšstva Ježíšova – jezuita Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, majitel velkých pozemků do kterého patřil i Boží kámen.

Pár zajímavých obrázků s kupolí na poutním kostele. Je to jen náhoda, nebo záměr?

Petr Gerhardt st.