Baalbek – město Slunce

549

Baalbek je jedním z nejstarších měst Libanonu a jedním z nejvýznamnějších římských míst na Blízkém východě. Baalbek byl také domovem nejúžasnějších ruin a chrámů římské říše. Jeho gigantická akropole představovala jeden z velmi unikátních a největších projektů v historii světové architektury.

Turisté z celého světa jsou ohromeni zbývajícími Baalbekovými chrámy, jejichž stavba prý trvala sto let.

Bakchův chrám, který byl dříve nazýván chrám boha slunce.

Podíváme se na toto místo z jiného úhlu a možná se dovíte nějaké informace, které nejsou tolik známé.

Řada historiků se domnívá, že místo Baalbek pochází z doby před 4000 lety, př. n. l., kdy Kananejci postavili chrám k uctívání „Baala“, semitského boha hromu a bouří. Ale skutečná historie Baalbeku sahá až 7 000 let př. n. l.

Baalbiki byl název města Baalbek v asyrštině a akkadštině. Baal’bak a Balbeck v arabštině. V helénistických dobách byl Baalbek nazýván Heliopolis – město Slunce, jak je dodnes známo, bylo ztotožňováno s řeckým bohem Slunce „Héliem“. Baalbek byl také zmiňován ve starověkých sumerských, babylonských, asyrských, akkadských, chaldejských, chetitských a perských eposech, textech a tabulkách.

Podle starověkého arabského rukopisu nalezeného v Baalbeku, vyslal Nimrod tři měsíce po potopě flotilu obrů, aby Baalbek opět znovu postavili.

Další arabský mýtus nám říká, že Nimrod se vzbouřil proti svému Bohu a rozhodl se postavit Babylonskou věž v Baalbeku.

Podle třetí legendy postavil Kain, syn Adamův, Baalbek, jako své poslední útočiště poté, co na něj jeho Bůh Jahve uvalil kletbu.

Podle literatury Ulema je Baalbek jedním z nejstarších míst na Zemi, který vybudovali Féničané a také Anunnaki během svého prvního a druhého přistání na Zemi.

Trilithon z Baalbecku

Základna Jupiterova chrámu se nazývá Trilithon a je postavena ze tří 1200 tunových vápencových megalitických kamenů. Legenda praví, že chrám postavila flotila obrů vyslaná Nimrodem. Stará arabská bajka nám říká, že chrám postavil Afarit krále Šalamouna.

Praví Afarité jsou prvotní duchové ohně, kteří na Zemi existovali tisíce let před lidmi. Afarit se používá jako synonymum pro zlého ducha. Nic takového jako „přátelský Afarit“ neexistuje. Afarit má schopnost bilokace: může být na více než jednom místě současně. Může se libovolně stát viditelnými nebo neviditelnými…

Jupiterův chrám byl nejrozsáhlejší z chrámů v Baalbeku

Chrám byl 89 m dlouhý a 49 m široký. Jeho střecha spočívala na 54 sloupech, ze kterých se do dnešní doby zachovalo pouze šest. Tyto sloupy jsou 22 m vysoké a stojí na 2 m vysokých podstavcích. Na nich se nachází 2 m vysoké hlavice.

Dodnes je v Baalbeku poblíž Jupiterova chrámu stále viditelná odpalovací rampa pro mimozemské vesmírné lodě.

Baalbek byl oblíbeným posvátným místem králů a božstev Sumeru, Babylonu a Egypta, protože to bylo první město založené Anunnaki na zemi. Sumerové věřili, že Al Arz a Baalbek jsou svatá města, kde žije nesmrtelnost jako převlečení bohové na planetě Zemi. To je důvod, proč Gilgameš cestoval do těchto dvou starých Anunnaki-fénických měst.  Gilgameš doufal, že získá nesmrtelnost a nadpřirozené síly od bohů, kteří žili v Baalbeku. Bohové přivítali Gilgameše a řekli mu, že Baalbek je vchodem do onoho světa: do prvotní sféry, která stvořila Zemi a lidskou rasu.

Později se v historii Baalbek stal hlavním okultistickým a léčebným centrem, které navštěvovalo mnoho králů a císařů. Římský císař Augustus, přitahovaný svou krásou a nadpřirozenými vlastnostmi, učinil z Baalbeku římskou kolonii a hlavní svatyni věštců.

Hajarat Al Houblah v Baalbeku

Nejdelší, největší a nejtěžší tesaný kámen na světě. Žádná dnešní technologie nedokáže tento kámen zvednout. Odhadovaná hmotnost téměř 1700 tun.

Podle fénické legendy přemisťovali kameny, jako je tento, Anunnaki pomocí levitace a teleportace.

Žulové šedé kameny, jako je tento, použili mimozemšťané k vybudování místa přistání pro své vesmírné lodě ve Fénicii (Současný Libanon).

Bylo tu několik podobných kamenů. Legenda říká, že tyto legendární kameny používali Anunnaki jako odpalovací rampy pro své Merkabah (vesmírné lodě).

Další pohled na Hajarat Al Houblah

Před tisíci lety a dlouho předtím, než Sumerové založili své království v Iráku se stýkali s Anunnaki, a mnoho mnoha staletí předtím, než se lidská rasa v jakékoli oblasti světa dozvěděla o Bohu nebo bozích, Anunnaki přistáli v Baalbeku a odhalili svým obyvatelům mnohá tajemství, včetně teleportace, psychického léčení a božské podstaty nejvyšších bytostí (bohů, stvořitelů). Baalbek jim sloužil jako přistávací a startovací stanoviště. Existuje dodnes.

Tvrdí se, že pod Baalbekem se ukrývá tajné podzemní město, „něco“ mi říká, že je to pravda, …

To byla letmá návštěva „Slunečního města“, která v nás vyvolala spousty otázek.