Andělské putování

1161

Jsou tu stále prázdniny a někteří z vás hledají místa, která lze ještě navštívit. Pokud hledáte místa prověřená časem, na kterých se lidé cítí skvěle, tak právě pro vás mám tip na návštěvu Andělské Hory.

Tato obec ležící 10 km od Karlových Varů a nezůstala bez povšimnutí našich předků, kteří zde žili stovky let dříve, než byl v 2. polovině 14 století vystavěn hrad Englburgk ochraně rýmburského panství. Koncem 15. století byla založena obec, která si do svého názvu vzala jméno hradu – Andělská hora (Engelhaus, Endelstadt, Andiělska hora, Engelšpurk, Andielske horze a latinsky Angelodomus)

Místní lidé své obci říkají lidově Andělka. Andělku bych rozdělil na tři části – zřícenina středověkého hradu, podhradí – domky postavené ve svahu a oblast „za silnicí I/6“ –  rovinatý terén s dominantou kostela Nejsvětější Trojice, rybníky a chatovou osadou.

Našim zájmem jsou pozitivní léčivé energie na místě bývalého hradu, nádherné výhledy do okolí a návštěva velmi netradičního kostela Nejsvětější Trojice s pravidelným trojúhelníkovým půdorysem.

Stoupáme vzhůru podél skalního masivu, jediné přístupové cestě na hrad, po které stoupali ve své době jak obyvatelé hradu, tak i jeho dobyvatelé. Není to namáhavý výstup, zvládne ho každý. Procházíme poslední branou a vstupujeme na hradní nádvoří, kde jsou k vidění trosky hradeb, paláce, věží a také tu na nás čeká bývalá nádrž na vodu.

Toto místo si oblíbili i lázeňští hosté Karlových Varů, kteří sem podnikali a ještě podnikají mnoho výletů.

Nejznámějším zaznamenaným návštěvníkem, který přijel načerpat pozitivní energii na Andělskou Horu, byl v roce 1786 německý básník Johann Wolfgang Goethe, který zde dokonce oslavil své 37 narozeniny.

Tato deska připomínající návštěvu J.W.Goetheho.

Nebudu zde vyjmenovávat celý „nic neříkají“ seznam střídajících se majitelů zdejšího hradu, dnes tu jsme kvůli pozitivním energiím a nádherným výhledům do okolí.

Hornina, na které byl hrad vystavěn, vznikla před 10 – 30 miliony lety v geologické éře nazvané terciér.  Jedná se o velmi tvrdé podloží, které ovlivňuje vibrace místa. Doupovské hory jsou největším vulkanickým komplexem ve střední Evropě, do kterého patří i toto místo.

Při stavbě hradů naši předci vždy dbali na to, aby se na místě stavby vyskytovaly jak zemské, tak i kosmické energie s kladnou polaritou. Kladná energetická místa byla od nejstarších dob osídlení krajiny lidmi považována za posvátná. Tato místa na našem území byla známá a většinou byla osídlena Slovany a Kelty. Staré národy potřebovali napojení, „jakýsi telefon“ a tyto energie jim to poskytovaly. Bohužel už jsme zapomněli, znalosti tohoto tipu se ve škole nevyučují.

Na Andělské Hoře se také potkává zemská i kosmická energie s kladnou polaritou, která má příznivé léčebné vlastnosti pro náš organizmus. Buňky a složité organizmy, tedy i člověk, se mohou přizpůsobovat okolním vibracím. Každá buňka v těle reaguje i na nepatrné množství energie. Vědci na naše tělo pohlížejí jako na stroj vybavený biochemickými reakcemi. V budoucnu věda prokáže (pokud jí to bude dovoleno), co věděli již staří mystikové, že nejzákladnější vlastností života je proudící energie.

Toto místo je označováno jako nejsilnější místo v České republice s pozitivní energií, dokonce patří mezi 70 míst na světě, kde se soustřeďuje největší množství pozitivní energie.

Nevěděl jsem, že existuje hitparáda pozitivních míst. Docela by mě zajímalo, kdo a jakým způsobem takové místo určuje. Mnohokrát jsem byl svědkem, že podobné informace vedou k větší návštěvnosti daného místa.

Tím v žádném případě nechci snižovat význam tohoto místa, které je příjemné a člověk se zde cítí hezky. Každý z nás je jiný a má své pocity a také představy o pozitivní energii. Proto vám nebudu sdělovat tzv. „své místo“ na Andělce, každý si to svoje najde sám. Stačí se jen vcítit do sebe a najít v sobě kód, nebo jen tak pobývat na tomto místě.

Všiml jsem si, že energie z vrcholu Andělské hory hojně vyzařují do širokého okolí, ty nás ovlivňují, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Není to vždy běžné, někdy jsou energetická místa dokonce odčerpávána…

Pojďme se podívat na krásné výhledy do krajiny, které jsou kolem nás jako na dlani. Je to nádhera. A pokud si vezmete sebou dalekohled, váš prožitek bude ještě větší. Ať už se jedná o hraniční pohoří Krušných hor s nejvyšší horou Klínovec nebo pohledy na Slavkovský les. Určitě si najdete své místo, kde vám nic nebrání ve výhledu. A když  je kolem vás obloha bez mráčků…

Pokud jste načerpali pozitivní síly a viděli jste vše, co jste chtěli vidět, vydáme se směrem dolů k silnici, která vede do Karlových Varů (docela frekventované místo).

Na druhé straně silnice vidíme naše další zastavení – netradiční kostel Nejsvětější Trojice z roku 1712, který má pravidelný trojúhelníkový půdorys. Pokud se chcete podívat dovnitř, má tento „stánek kultury“ otevřen v sobotu od 14 hod – 16 hod, kde je v současné době k vidění výstava fotografií zaniklých obcí po válečném odsunu německých obyvatel. Když  vás bude víc, můžete se k návštěvě objednat i v jinou hodinu než v určené době na obecním úřadě, kde vám určitě vyjdou vstříc. Objekt v současnosti slouží k pořádání výstav, hudebních projektů, besed atd.

Tato významná architektonická památka vznikla v období let 1692 – 1712 na místě původní dřevěné mariánské kaple podle návrhu architekta G. B. Alliprandiho s originálním řešením, kdy symbolicky vyjádřil trojjedinost Boží na principu rovnostranného trojúhelníku, tvořícího základ půdorysu jak hřbitova, tak vlastního kostela. Poblíž kostela stojí památná lípa, u níž kdysi vyvěral pramen se studánkou mající živou vodou. Ta prý zázračně léčila mnohé nemocné poutníky.

Pokud nepospícháte, můžete se po cestičce podívat k rybníku, odkud je krásný pohled na torzo hradu na Andělské hoře, který se zrcadlí na hladině rybníka. Můžete pokračovat po cestičce dál k druhému mnohem většímu rybníku na okraji lesa, kde se po dohodě s majitelem lze i vykoupat.

Cestou vidíme aktivity členů občanského sdružení Andělská Hora. Nejprve tento památník, který byl vztyčen u příležitosti zasazení dubu k poctění památky na keltskou družinu Bójů.

Kaplička svaté Ludmily je také práce aktivního občanského sdružení Andělská Hora, kterou najdete u cesty k rybníku. Místo kapličky nebylo vybráno náhodně, podle pověsti sv. Ludmila v 16. století „poustevničila“ nedaleko tohoto místa. Ludmila byla dcerou Jindřicha III. z Plavna, majitele panství a zakladatele Andělské Hory.

Tak to byl můj tip na pozitivní rodinný výlet.

Petr Gerhardt st.