300 milionů let starý otisk kola vědce nezajímá

881

Je pravdou, že nás již tolik nepřekvapuje, když se na světě objevují různé neobvyklé jevy. Existují různé artefakty, které moc nezapadají do oficiálně přijaté historie, ale díky pravomocem, které dostala ortodoxní věda se často stává, že vědečtí pracovníci dělají vše proto, aby lidské vědomí zůstalo neustále uzavřeno ve slepé uličce, tak jak je nastavila „materialistická realita“.

Je prokázáno, pokud se objeví nějaký nevhodný artefakt pro oficiální vědu, který by změnil naše chápání historie lidstva, tu kterou někdo vymyslel, je zakázané o ní mluvit.

Mezi tyto zakázané artefakty patří i otisk kola z vozu nebo automobilu, který horníci objevili na začátku tohoto století v jednom uhelném dolu v Doněcku v Rostovské oblasti. Je to úžasné, tato uhelná sloj, kde byl tento fantastický otisk nalezen, není mladší 300 milionů let!!! Ať se nám to líbí nebo ne, vypadá to, že civilizace, která žila na planetě Zemi mnoho let před námi, byla schopná svojí technologií vytvořit tuto věc.

Těžební inženýr Kasatkin se začal zajímat o tento nález, brzy našel i otisk druhého kola. Senzace!

Novináři běžně píší s nadšením o revoluci našeho chápání světa kolem nás, zejména v oblasti historie lidstva!  

Tak by to mělo být, ale nejde o to … Jakmile Kasatkin začal vyvíjet svoji aktivní činnost ve vědecké analýze nalezených diskových kol, vedení dolu vydalo přísný zákaz jakéhokoli výzkumu.

Pro oficiální vědu je 300 miliónů let starý otisk, jako kost v krku

S tímto zákazem se raziči nemohli smířit, a dokonce se pokusili pomocí sbíječek alespoň jeden exponát zachránit a vyzvednou ho na povrch, ale nepovedlo se.

V tomto případě byla nutná úplně jiná technika, ale tu mohla dodat pouze vědecká pracoviště. Majitelé dolu nečekali, navzdory všem snahám nezávislých vědců celého světa v době tohoto nálezu.

V roce 2009 byl důl, kde byl objeven jedinečný exponát  kola, oficiálně uzavřen, zařízení bylo demontováno a důl zaplaven vodou na dlouhou dobu …

Po tomto nepříjemném artefaktu pro oficiální vědu zůstaly jen fotografie a výpovědi očitých svědků, což dokazuje, že žijeme ve světě, který nechce, abychom poznali pravdu. Skutečná historie, skutečná podstata, skutečná struktura je před širokou veřejností pečlivě skryta. To je také důvod, proč navzdory velkému zájmu o objev doněckých horníků mnoha nezávislých vědců z Ruska a z celého světa (viz pokrytí tohoto tématu na desítkách zahraničních webů – video o tomto níže), žádný z akademických vědců nepozvedl ani prst, aby zachránil a uložil tento jedinečný artefakt …

Překlad: Demiurg