Zemědělská „laboratoř“ civilizace Inků

769

Na naší planetě stále existuje mnoho míst a objektů. Neznáme jejich účel, a pravděpodobně ani v budoucnu se nedozvíme, k čemu byly určeny. Stavby, které byly vytvořeny, nás překvapují, zvlášť když oficiální verze historiků tvrdí, že v té době nebylo jiného pracovního nářadí než kladivo a dláto. Dnes budeme hovořit o jednom kontroverzním místě, tím místem je Moray.

Moray je archeologické naleziště (Peru).


Místo výkopu je ve tvaru mísy se soustřednými terasami. Jejich účel není dosud znám, ale vědci přišli s verzí, že toto místo bylo používáno jako „zemědělská laboratoř“.

Nejdelší terasy vidíme uprostřed, které klesají do hloubky 150 m. Nejmenší terasa je téměř dokonalým kruhem na samém dně. Kolem těchto kruhových teras jsou další a to ve tvaru elipsy. Další část (je jich 8) je dokonce vyšší než eliptické, ale pokrývají pouze některé strany „schodů“.

Jak se lidé pohybovali?

Ve skutečnosti je vše velmi jednoduché. Tyto terasové schody jsou propojeny se schody s kamennými římsami, ty také byly určeny lidem k pohybu.

Proč se předkládá teorie „zemědělských laboratoří“?

Vzhledem k tomu, že velikost tohoto místa není malá a jeho hloubka je 150 m, vytváří si vlastní mikroklima na schodech a to různých úrovní.  Vědci zjistili, že teplotní rozdíl mezi nejvyšším bodem a nejnižším bodem je 15 ° C. Proto tento teplotní rozdíl vede vědce k domněnce, že na tomto místě experimentovali s plodinami a studovali účinky různých klimatických podmínek na sklizeň.


Vědci navíc vytvořili takový model teplotních rozdílů na terasách (umělých konstrukcí), které se shodují s rozdíly v přírodních podmínkách na hladině moře a v Andách v nadmořské výšce 1000 m. Co však ukázala analýza půdy? Vědci zjistili, že složení půdy se v každé fázi mění, je jiná.

Kdo toto místo používal?

 V tuto chvíli existuje teorie, že toto místo používali kněží-vědci Inků, kteří prováděli experimenty s plodinami a určovali, které plodiny jsou vhodné osít v určitých oblastech.

Odtokový systém

Toto místo má další tajemství – odvodňovací systém. Ukázalo se, že spodní úroveň nebyla nikdy zaplavena vodou, bez ohledu na to, jak silné byly deště. Pod spodním povrchem je velmi dobrý odtok a voda se zde nehromadí.

K této problematice bylo představeno několik teorií:
1. Teorie, že pod terasami jsou podvodní kanály, které zajišťují odtok přebytečné vody.
2. Další teorie říká, že pod nižší úrovní je přírodní porézní kámen, díky kterému voda proniká do hlubin.

Závěr
Pravděpodobně nyní nebudeme znát skutečný účel tohoto místa. Verze o jakési laboratoři však zní velice věrohodně. Kromě toho existuje ještě jedno vysvětlení: více než polovina (60%) světových plodin roste v andské oblasti. V tomto případě vědci učinili správné předpoklady.

Překlad: Demiurg