Zakázaná historie: V Gíze byla čtvrtá černá pyramida

969

Podle dánského námořního kapitána a průzkumníka byla v Gíze čtvrtá ČERNÁ PYRAMIDA. Během sedmdesátých let vytvořil Frederic Norden rozsáhlé poznámky, postřehy a kresby všeho kolem sebe, včetně lidí, faraonských památek, architektury, instalací, map atd. Ty pak byly všechny zveřejněny v posmrtné knize “ Voyage d´Egypte et de Nubie „.

Všichni jsme byli fascinováni starověkými Egypťany a jejich rozsáhlou historií a neuvěřitelnými architektonickými úspěchy před tisíci lety. A kdykoli mluvíte o starověkém Egyptě, nemůžete se vyhnout přemýšlení o pyramidách na náhorní plošině v Gíze a o tajemstvích skrytými za jejich fascinujícími starobylými strukturami. Zatímco dnes víme, že na náhorní plošině v Gíze existují tři hlavní pyramidy, pravdou je, že podle starodávných textů byla na náhorní plošině v Gíze umístěna ČTVRTÁ pyramida, vyrobená z „… kamene více černého než obyčejná žula, a stejně tak tvdým…“

V 18.století, Frederic Norden, dánský námořní kapitán a průzkumník si dělal rozsáhlé poznámky k jeho pozorování a také sbíral kresby všeho kolem něj, včetně lidí, faraonských památek, architektury, map atd. Jak již bylo řečeno, vše pak je popsáno v knize “ Voyage d’Egypte et de Nubie „. V této fascinující starověké knize dánský průzkumník popisuje jako hlavní pyramidu – pyramidu č. 4 a konkrétně ji zakresluje na mapu. Na stránce 120 své knihy “ Voyage d´Egypte et de Nubie “ Norden popisuje tajemnou pyramidu:

Hlavní pyramidy jsou na východě, jihovýchodně od Gize … .. Jsou čtyři; které si zaslouží největší pozornost zvědavých. Sice můžeme vidět sedm nebo osm dalších v sousedství, oni jsou nic ve srovnání s těmito čtyřmi…. Dvě nejsevernější pyramidy jsou největší a mají kolmou výšku pět set stop. Ostatní dvě jsou mnohem menší, ale mají určité zvláštnosti, které se příležitostně zkoumají… “ Jsou bez nátěru, uzavřené a podobou stejné jako ostatní, ale bez jakéhokoli chrámu jako má první pyramida. Má však jednu velkou zvláštnost, vrchol je zakončen jediným velkým kamenem, který, jak se zdá, sloužil kdysi asi jako podstavec ..
Čtvrtá pyramida byla postavena z kamene, který byl černější než obyčejná žula, ale stejně tvrdý . Vrchol je pak z nažloutlého kamene. Později budu psát o vrcholu, který končí v podobě krychle. Navíc je pyramida situována mimo linii ostatních, je více na západ…

Vědci a egyptologové však odmítají představu o čtvrté černé pyramidě v Gíze a doplňují, že mohlo jít omylem o jednu z tzv. „Stallite“ pyramidu v Menakure. To je však rozporuplné, protože Norden přesně popisuje pyramidu vyrobenou z černého kamene tvrdého jako žula. Všechny satelitní pyramidy jsou pak vyrobeny z pískovce. Zajímavé je, že popis a ilustrace Nordena jsou vynikající kvality a zobrazují čtvrtou černou pyramidu v určité vzdálenosti od tří pyramid v Gíze. Ve své knize Norden také popisuje a naznačuje existenci sedmi (možná i osmi) menších pyramid na náhorní plošině v Gíze.

Překlad: Demiurg
Zdroj příspěvku