Tajemství zlatých kuželů z doby bronzové v Evropě

803

Za posledních 170 let objevili evropští archeologové za různých okolností čtyři krásně zdobené zlaté kužele z doby bronzové vytvořené ve stejném stylu, ale zatím k neznámému účelu.

V Německu byly nalezeny tři kužele, jeden ve Francii. První byl nalezen v Německu v roce 1835 a dostal pojmenování „Zlatý klobouk Schifferstadt“, druhý byl nalezen v roce 1844 ve francouzském Avantonu a dostal jméno „Avanton z Vídně“.

Třetí byl objeven v německém Bavorsku v roce 1953 a nese název „Zlatý klobouk Ezelsdorf-Bach“, čtvrtý se nazývá „Berlínský zlatý klobouk“, ale jeho datum a místo objevu není známé (pravděpodobně Německo nebo Švýcarsko), roku 1996 byl kužel zakoupen berlínským muzeem ve Švýcarsku na aukci starožitností.

Jak ukazují jména, v archeologii se tyto objekty nazývají klobouky, ale ve skutečnosti jejich účel zůstává dodnes neznámý. Věk všech čtyř artefaktů se odhaduje na 3-4 tisíce let.

Mnoho komentářů na sítích je přesvědčeno, že se jedná pouze o starodávné rituální falusy, ale vědci o této možnosti ani neuvažují. Za prvé, všechny tyto kužele jsou duté, což znamená, že něco zakrývaly, za druhé, tři z nich mají špičatou špičku.

Kužele jsou vysoké od 29 cm do 88 cm, jejich hmotnost je od 285 do 490 gramů, všechny jsou vyrobeny ze zlatého tenkého plechu.

Všechny kužele jsou pokryty motivy, což je také velmi neobvyklé. Nejde jen o motivy pro jejich vizuální krásu, ale i o symetrii a uspořádání. Zvláště neobvyklé motivy jsou na zlatém kuželu Ezelsdorf-Buch, kde jsou vyobrazeny kruhy (slunce?) a kola s paprsky. Co se týče motivů na berlínském kuželu, existuje dokonce předpoklad, že máme jedinečný astronomický kalendář, který počítá lunární a sluneční dny.

Ještě zajímavější je skutečnost, že motivy na kuželu jsou velmi podobné motivům tzv. „tvrdého pláště“ z Walesu, který byl vytvořen ze zlaté fólie asi před 3,5 tisíci lety, tj. přibližně ve stejném období jako zlaté kužele.

Tento „plášť“ byl vykopán v roce 1833 na kopci Bryn yr Ellyllon, což se překládá jako „Pohádkový kopec“ nebo „Kopec Goblin“. Plášť vysel na kostře člověka, ale z kostry zůstalo jen velmi málo.

Kužele i plášť ukazují, že byly vytvořeny jedinečnou a bohatou kulturou, s největší pravděpodobností se jedná o keltskou kulturu, o které víme jen velmi málo. Existují také artefakty spojené se stejným stylem, které byly nalezeny i v samotném Německu – jedná se o tzv. Eberswaldův poklad, který se skládá z 8mi zlatých misek s motivy a s mnoha tenkých zlatých náramků z drátu na ruce a nohy.

Poklad Eberswald je považován za jeden z nejdůležitějších evropských archeologických nálezů doby bronzové. Nyní je uložen v Rusku, kam byl vyvezen z Německa po skončení druhé světové války.

Příznivci alternativní historie spojují zlaté kužele se starými neolitickými kamennými stavbami Británie a dalších evropských zemí. Podle nich jsou ve stavbách jako je Stonehenge nebo Newgrange zvláštní kameny, do kterých se tyto kužele pravděpodobně vkládaly.

Kužele umístěné v těchto otvorech byly údajně „nabity energií kamenů“ a mohly vytvořit nádhernou zlatavou zář, která tyto kamenné stavby obalila a dodala jim krásný mystický vzhled.

Překlad: Demiurg