Sedm hlavních hříchů – zdroj příčin nemocí 1

343

Mnozí z vás jste již slyšeli o výčtu „sedmi hlavních hříchů“, nebo „sedmi smrtelných hříchů“, které katolická církev vykládá již od doby, kdy ji zavedl na konci 6. století papež Řehoř I. Veliký. Dodnes se neví důvod vzniku. Podle některých autorů jde o upravenou verzi seznamu zlozvyků, vytvořeného ve 4.století Evagriem z Pontu.

Pojďme se podívat na tyto body z jiného úhlu pohledu. Arkadij Petrov založil nové učení „ Strom života – bioinformační technologie XXI.století „ (také se ho účastním). Při provádění korekce – léčení ve svém centru přišel na zajímavou věc. Ukazuje se, že zdroje příčin nemocí vedou k bodům „smrtelných hříchů“. To neznamená, že se jedná hned o smrt, ale ukazují se informace, které vedou ke zkreslování. Narušení v buňkách. Pojďme se na ně podívat formou otázek a odpovědí.

PÝCHA

Všichni křesťanští filozofové vedou k takové vlastnosti, jako je pýcha. Co je to pýcha? Znamená, vyvyšovat nad druhými. Na Východě evidují dokonce 40 druhů/podob pýchy. Proč se uvádí tento bod na prvním místě v tomto žebříčku? Předchozí civilizace přivedla Zemi na pokraj vyhynutí, přestože byla vysoce vyvinutá, všechno bylo na vysoké úrovni, ale chápání života bylo jiné, také pýcha se ukázala na vysoké úrovni. Pokusili změnit časoprostor ve kterém žili! My společně žijeme v časoprostorovém kontinuu. Co je to časoprostorové kontinuum?

Zkusím vám to přiblížit dost primitivně. Přišli jste do zaměstnání v 6 hodin a odejdete v 14,30 hodin. To znamená, že události probíhají v čase a prostoru. Čas a prostor se v každém bodě protínají a to je časoprostorové kontinuum. Oni se toto pokusili změnit, změnit konstantu času. A co se stalo? Došlo k velké devastaci na Zemi. Proč? Protože se pokusili změnit to, co uspořádal – stvořil Stvořitel. Tady začíná pýcha. Nejen, že jsem Bůh, ale mohu změnit to, co zařídil Bůh.

Atlanťané, kterým se podařilo změnit rozměr, nakonec museli přijít znova až sem, aby sami skrze sebe udrželi prostor, který před tím celý zrušili. Ve vesmíru ve vyučovací třídě existuje a působí zákon – když jsi něco zničil, co musíš udělat? Obnovit! Člověk s toho prostoru neodejde, dokud to nenapraví. Proto v současné době je tolik „ atlanťanů “ na Zemi. Nejdůležitější je pochopit, zda v sobě máme pýchu, nebo ne.

Další podoba pýchy je, když se cítím vzdělanější, chytřejší než někdo druhý. Co z toho plyne? Já to znám, ale tobě to neřeknu! Proč to neřeknu? Protože chci s tebou manipulovat, chci tě řídit! Moje zkušenost je např., s řadou současných seminářů, přednášek, kurzů, ale i „placených“ informačních webů, „moc vám toho neřeknu“ (ředěné informace), ale za svou práci si nechám slušně zaplatit (výměna energií). Stačí se podívat, kolik nás takových je. K čemu došla psychologie? Princip NLP (neurolingvistické programování), reklamy, televize, atd. To znamená, že není v zájmu předávat opravdové znalosti.

Zatím jsme mluvili o světě duchovním, je ve fyzickém světě pýcha?

Člověk je pyšný, že má auta, šperky, domy, atd. Sdělit, nebo nesdělit? Když si vezmeme princip Východu, tak tam se znalosti dávají na základě požadavku. Přijdete, máte potřebu, tak ji dostanete! Ne jinak! Pokud byste se vydali na „Václavák“ v Praze a začali tyto znalosti vykládat, tak se kolem vás objeví hned několik záchranek, které vás odvezou na psychiatrii. Předáváme vědomosti na základě požadavku a neuděláme chybu. Když se nás budou ptát, budeme vyprávět, když se neptají – mlčte! Pokud to řekneme, můžeme narušit cizí zkušenost! Jedině možné v takovém případě, mluvit s člověkem v podobenstvích. Když jsem si to přečetl, tak jsem pochopil, že ještě musím na sobě pracovat,…

Podle učení Arkadije Petrova „Strom života“ zpracoval Petr Gerhardt st.

pokračování