Narušená mysl

470

S dnešním světem je zásadní problém. Sice to nevidíš, ale cítíš to. Jsme druh s ušlechtilým charakterem, velkým duchem a s posvátnou duší. V našich srdcích si přejeme zlepšit všechny lidi; pro jejich lásku, spravedlnost a komunikaci. To, co vidíme ve světě, není nic jiného, než úplné šílenství. Musíme to říci přesně, vyskytla se porucha a tento patogen se rozšiřuje závratnou rychlostí. Vše naznačuje tomu, že se vyskytla nějaká forma infekce, nákazy, která způsobuje jakousi formu „mentálního šílenství“. Pomalu se v nás zabydluje a my si její přítomnost ani neuvědomujeme.

To znamená, že tato přítomnost se již začlenila do našich různých forem sociálního přizpůsobování a tím maskuje svou existenci. Toto normalizované šílenství si uchová skutečné myšlenkové vzorce, což má za následek, že všichni sdílejí kolektivní psychózu. Šílenství světa se zdá být „normální vlastností“ lidské civilizace. Ti, kteří jsou již „probuzeni“ k pravému duchu a mysli člověka, jsou považováni za blázny – pomýlence – jak ukazuje následující příběh:

Kdysi býval moudrý a mocný král, který vládl ve vzdáleném městě vzdáleného království. Krále se báli kvůli jeho moci a milovali ho pro jeho moudrost. Uprostřed města byla studna, jejíž voda byla chladná a čistá, a všichni obyvatelé pili z této studny, dokonce i král a jeho dvořané, protože ve městě nebyla jiná studna. Jednou v noci, když všichni spali, do města přišla čarodějnice, nalila do studny sedm kapek podivné tekutiny a řekla:

„Od této chvíle každý, kdo se napije této vody, tak se zblázní.“

Příští ráno všichni obyvatelé pili tradičně vodu ze studny, s výjimkou krále a lorda Chamberlaina. Velmi brzy se však zbláznili všichni, tak jak to předpověděla čarodějnice. Lidé se procházeli úzkými uličkami a náměstími a šeptali si:

„Král je blázen. Náš král a lord Chamberlain ztratili rozum. Šílený král nám samozřejmě nemůže vládnout. Musíme ho svrhnout z trůnu!“

Tu noc král nařídil, aby mu ze studny přinesli zlatý džbán plný vody. Když přinesli džbán, pil z něho král i lord Chamberlain, hodně toho vypili. Brzy poté byla v tomto vzdáleném městě vzdáleného království velká sláva, protože král a lord Chamberlain získali znovu svůj rozum.

Král a jeho láska k moudrosti (pravý duch) byla otrávena čarodějnicí, což zapříčinilo masivnímu výskytu epidemie šílenství. Takto poraněná mysl dostala dominantní postavení a začala ovlivňovat chování obyvatelstva. Raněná mysl působí jako infekce, která se množí.

Naše kolektivní myšlení je neustále utvářeno dominantními společensko-kulturními příběhy, které určují naše mentální a emoční vzorce chování. Tyto normy jsou poté přeneseny do kulturních mýtů, které slouží k zprostředkování a posilování systémů masové víry. Nakonec si potvrdíme naše zkreslené myšlení nevědomými postoji.

Jakmile je toto semeno psychózy zasazeno, tak se snaží šířit se dál a posilovat prostřednictvím sabotáží a projevů, které ospravedlňují jeho vlastní logickou existenci. Psychická rakovina napadá naše nervové dráhy tak, že si ani nevšimneme její vlastní toxické přítomnosti. Přesto zůstává u citlivého člověka pocit, že něco není v pořádku.

S touto naší podivnou realitou se vnitřně ztotožňujeme a přizpůsobujeme se normálnímu stavu a každý, kdo mluví o tomto „ normálním systému“, nebo ho zpochybňuje, je považován za podivína, blázna nebo šílence. Nová kategorie takových lidí je nyní označována jako „konspirační teoretik“, což je rychlá volba pro odmítnutí lidí s myšlenkami nebo myšlením, které jsou v rozporu s touto normou. Ti lidé, kteří naopak takové normy přijímají a podporují, jsou rychle vedeni do propasti a podporováni ve své profesní kariéře. Většina lidí trpící narušenou myslí není v péči psychiatrů, ale stojí v čele našich sociálních, politických a finančních institucí. Skvělé mocenské pozice vyžadují zvláštní způsob myšlení, obvykle poskytované narušenou myslí…

Kingsley L. Dennis, PhD,

Ukázka z knihy: Healing the Wounded Mind – The Psychosis of the Modern World and the Search for the Self

Překlad: Demiurg