Myli se lidé ve středověku?

846

Existuje názor, že ve středověké Evropě nebyly vodní procedury příliš vyhledávány. Někteří lidé se dokonce údajně koupali jen dvakrát za život. Je to pravda?

„Nemytá“ Evropa středověku je předmětem posměchu a legend, které mezi lidmi kolují již dlouhou dobu. Jsou tato tvrzení pravdivá? Je v nich alespoň zrnka pravdy?

Internet je plný materiálů o tom, jak špatná byla tenkrát ve středověké Evropě hygiena. Všechno je založeno na podobných tvrzení, jako je např. přiznání Isabelly I. – královny Kastilie a Leónie, která vládla v letech 1474 – 1504 , když se prý ve svém životě myla jen dvakrát a to při narození a ve svatební den. Ve skutečnosti o této události neexistují žádné důkazy. Nečistotná žena, která sjednotila Španělsko, je spíše pomluva než pravda.

Ve středověku to bylo v Evropě opravdu náročné. Koupat se obvykle mohli jen bohatí lidé. Koneckonců, abyste si udělali horkou nebo alespoň teplou koupel, bylo nutné nashromáždit hodně vody a tu pak ohřát pomocí spalováním dřeva. Bylo také zapotřebí hodně palivového dřeva, protože v té době existující topné systémy byly neúčinné a většina uvolněného tepla byla přenášena do okolí, nikoliv do vody.

Kromě toho trvalo dlouhou dobu ohřívat velké nádrže s vodou ke koupání, protože materiál nádoby se okamžitě nezahřál a množství vody v lázni bylo poměrně velké. Lidé se často koupali ve studené vodě, protože teplá voda nebyla. I členové nižší třídy si pravidelně myli ruce a obličej. Vzhledem k tomu, že chudí lidé neměli příbory a jedli rukama, museli si vždy před jídlem umýt ruce, protože byli kontaminováni, například prací na poli.

V té době existovaly v Evropě také veřejné lázně, kam mohli obyvatelé chodit, ne-li každý den, tak určitě jednou za měsíc nebo týden. Samozřejmě existují důkazy o nedodržování hygieny, ale jedná se vždy o výjimky, nikoli o pravidlo. Někdo se nekoupal z náboženských důvodů, protože věřil, že tímto způsobem smývá svěcenou vodu, kterou obdržel při křtu, a někdo to jednoduše považoval za zbytečné. Je třeba říci, že i v naší době existují takovéto výjimky.

Nedostupnost palivového dříví a čisté vody v některých částech Evropy omezila četnost koupání, ale je důvod se domnívat, že rozumní obyvatelé středověké Evropy se v životě myli více než dvakrát. Ve středověku křižáci přinesli mýdlo z Dálného Východu do Evropy, tak si lidé mohli ze sebe dokonce smýt nepříjemné pachy, ale tehdejším Evropanům se to moc nelíbilo.

Překlad: Demiurg