Archeologové objevili v Polsku keltskou tavicí pec z doby před Kristem

329

Archeology v Polsku překvapil nečekaný nález v blízkosti města Warkocz. A to vykopáním keltské železné tavicí pece, která pochází z doby před Kristem, což potvrzuje, jak Keltové ovlivňovali kontinentální Evropu a jakou moc měli v regionu. I když si myslíme, že Keltové sídlí ve skotské, irské, britské a velšské historii, ve skutečnosti pocházeli ze střední východní Evropy, kde se dnes nachází Polsko. Začali jako halštatská kultura doby železné a jejich metalurgické dovednosti jim brzy pomohly rozšířit se napříč Evropou a na britské ostrovy, kde se jejich jazyky dodnes používají, včetně gaelštiny, velšštiny a irštiny.

Tyto metalurgické dovednosti by nebyly možné bez železných tavicích pecí, které byly vykopány v zemi a lemovány hlínou. Tato zařízení dala Keltům vynikající schopnost vyrábět brnění, přilby a zbraně, díky kterým měli dominantní sílu v celé zemi, dokud je Římané nepřekonali a integrovali je do své vlastní společnosti.

Keltská helma
Keltské bronzové zrcadlo

A nyní archeologové vedené dr. Przemysławem Dulębou z Archeologického ústavu na Vratislavské univerzitě odkryli jednu ze keltských pecí, ve které byly i zbytky železa a strusky společně s dalšími artefakty, jako i keramické kousky, oděvní spony a oděvní předměty. Dále se našli i kovové ornamenty, díky kterým archeologové poznali, že pec patřila keltům již od 3. století před naším letopočtem.

Pozůstatky keltské tavicí pece nalezené v Polsku.

Železné tavicí pece, které jsme objevili ve Warkoczi, pravděpodobně pocházejí z této nejranější fáze jejich pobytu v zemích dnešního Polska..“ uvedl Dulęba ve svém prohlášení. „Čas jejich příchodu není ještě dobře prozkoumaný a zůstává tajemstvím.“ dodal.

Jižní Polsko je skutečně jižně na okraji místa, kde vznikla Halštatská kultura.
Zatímco keltské pece byly víceúčelovým zařízením, které sloužilo široké škále společenských potřeb, pozdější římské pece již víceúčelové nebyly.

Je velmi zajímavé je, že hutní pece z římského období, tj. období o několik set let později, byly zařízeními pouze pro jedno použití.. “ dodal dle Dulęba.

Tyto objevené keltské tavicí pece byly vyrobeny tak, aby vydržely a důvod, proč se je podařilo objevit je to, že tým archeologů použil kus speciální moderní technologie. Ta totiž dokáže detekovat místa, která byla kdysi vystavena vysokému teplu, což je nezbytné pro metalurgii.

Pece byly vykopány hluboko do země a jejich vnitřek byl lemován tzv. pugováním (izolační vrstva obsahující hlínu). Na povrchu tak vyčnívala jen velmi malá část.

Prozatím vědci otevřeli pouze jedny malé archeologické vykopávky, ale Dr. Dulęba říká, že věří, že v této oblasti může být více pecí.


Jeden z několika nalezených keltských mečů, který poukazuje na keltské metalurgické dovednosti

Keltská kultura vzkvétala celá léta a díky jejich tavicím dovednostem bylo vytvořeno mnoho děl, která jsou dnes vystavena v muzeích po celém světě. Než se Ježíš narodil v Betlémě kolem roku 4 před naším letopočtem, byli Keltové již Římany převážně dobyti, ale jejich kultura existovala po staletí a i dnes přetrvává, i když jen v menších podobách na místech, kde kdysi žili.

Analýzy, které povedou k přesnému určení stáří nalezeného místa však teprve začínají a vědci se nyní připravují použití radio-karbonové metody, díky které dojde ještě k přesnějšímu určení stáří místa.

Pokud odborný výzkum ve formě analýz a radio-karbonových měření zbytků spáleného dřeva z pecí potvrdí náš předpoklad, budeme moci s jistotou konstatovat, že se jedná o první dobře zdokumentovanou hutní dílnu Keltů v moderním Polsku,“ uvedl Dulęba.


A to by bylo opravdu něco, co by se přidalo k polským historickým knihám, které jsou již ovlivněny Kelty. Ti do regionu přinesli mnoho nástrojů a zbraní a také formy, které se zde používaly až do 18. století.

Keltové přinesli znalosti hrnčířského kruhu a pokročilé metalurgie železa, přičemž nůžky, sekery, frézy, pilníky a kladiva v podobné podobě se v Polsku používaly až do konce předindustriální éry na přelomu 19. a 20. století.

Polsko by mělo být hrdé na své keltské dědictví, protože utvářelo svůj národ stejně v celé historii jako ostatní národy. Možná se v blízkosti tavicí pece najde více keltských míst a osvětlí kulturu, která je pro nás stále poněkud záhadná.

Překlad: Demiurg